Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ἀποτέφρωσις ὅπως οἱ παπικοί;

Ὄχι μόνον ἡ Ἐκκλησία ἔχασε τὴν μάχην μὲ τὴν Πολιτείαν σχετικῶς μὲ τὴν ἀποτέφρωσιν, ἀλλὰ τώρα ζητοῦν νὰ ἀκολουθήση αὐτὴ τὸ παράδειγμα τῶν παπικῶν! Αὐτοὶ ὅμως δὲν πιστεύουν οὔτε εἰς τὴν ἄκτιστον χάριν, ἡ ὁποία ἔχει διατηρήσει τόσα ἱ. λείψανα ἄφθαρτα. Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 5ης Φεβρουαρίου 2023:

«Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας Ἀποτέφρωσης καὶ μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Ἀποτεφρωτηρίου Ριτσώνας Ἀντώνης Ἀλακιώτης εἶπε: «…κάθε χρόνο οἱ ἀποτεφρώσεις παρουσιάζουν αὔξηση 0,30,5% (ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανόντων). Τὸ 2020 οἱ

ἀποτεφρώσεις ἀντιστοιχοῦσαν στὸ 2,2% τῶν θανάτων, τὸ 2021 τὸ ποσοστὸ τους ἀνέβηκε στὸ 2,5% καὶ τὸ 2022 στὸ 2,7%. Εἰδικότερα, τὴν περασμένη χρονιὰ πραγματοποιήθηκαν στὴ Ριτσώνα 3.900 ἀποτεφρώσεις, ἐνῶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἄγγιξε τὶς 136.000… Ὁ μέσος Ἕλληνας θεωρεῖ πολὺ σημαντικὴ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ “ὑποχρεωτικὰ” μυστήρια καὶ τὶς δογματικὲς θέσεις. Ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτήν. Εἶναι μία τάση ποὺ παρατηρεῖται γενικότερα στὸν εὐρωπαϊκὸ Νότο». Στὴ Σικελία ὁ ἀριθμὸς των εἶναι μόλις 5%. Τὴν ἴδια στιγμὴ στὸν ἀναπτυγμένο Βορρᾶ, στὸ Μιλάνο, ἀγγίζουν τὸ 50% τοῦ συνόλου τῶν θανάτων. «Ἡ ταφικὴ νοοτροπία ὅσο πιὸ νότια πᾶμε τόσο πιὸ συντηρητικὴ γίνεται, γι’ αὐτὸ στὴ χώρα μας ἀργήσαμε τόσο νὰ ἀποκτήσουμε ἀποτεφρωτήριο», συνεχίζει ὁ Ἀντώνης Ἀλακιώτης. Στὸ Μιλάνο τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο λειτούργησε τὸ 1870. Οἱ καθολικοὶ ἱερεῖς ὅμως ἐδῶ καὶ σχεδὸν 60 χρόνια παρέχουν τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία. Τὸ 1918 εἶχαν ἐκδώσει ἐγκύκλιο ποὺ ἀπαγόρευε τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία γιὰ ὅσους ἐπιλέγουν τὴν ἀποτέφρωση. Τὸ 1964 ὡστόσο ἀποσύρθηκε».

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας