Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Προσευχὴ μαθητῶν εἰς τὰς Η.Π.Α. εἰς παγανιστικοὺς «θεούς»!

Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΟΣ δυτικὸς κόσμος προσπαθεῖ νὰ ἀποτινάξει καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς χριστιανικῆς του κληρονομίας καὶ νὰ υἱοθετήσει τὴν ἀρχαία εἰδωλολατρία, ἀναβιώνοντας τὶς πλέον πρωτόγονες καὶ χυδαῖες μορφές της. Καὶ τὸ χειρότερο: στὶς Η.Π.Α. τὴν εἰσάγουν καὶ στὰ σχολεῖα. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ θρησκευτικὴ ἀφήγηση τοῦ ἐθνικοῦ προγράμματος σπου­δῶν τῆς Καλιφόρνια. Τὸ πρόγραμμα σπουδῶν συν­ιστᾶ στοὺς δασκάλους νὰ μάθουν τοὺς μαθητές τους μία σειρὰ αὐτοχθόνων τραγουδιῶν καὶ ψαλμῶν συμπεριλαμβανομένου τοῦ “In Lak Ech Affirmation”, ποὺ ἀπευθύνεται ἀπευθείας στοὺς θεοὺς

τῶν Ἀζτέκων. Οἱ μαθητὲς πρῶτα χειροκροτοῦν καὶ ψάλλουν στὸν θεὸ Tezkatlipoka. Τὸν θεὸ αὐτὸν λάτρευαν παραδοσιακὰ οἱ Ἀζτέκοι πραγματοποιώντας ἀνθρώπινες θυσίες καὶ ἀσκώντας τὸν καννιβαλισμό. Ἐπιζητοῦσαν ὡς ἀντάλλαγμα νὰ τοὺς δώσει δύναμη, γιὰ νὰ γίνουν “πολεμιστές” ὑπὲρ τῆς “κοινωνικῆς δικαιοσύνης”. Στὴ συνέχεια, οἱ μαθητὲς ψάλλουν στοὺς θεοὺς Quetzalcoatl, Huitzilopochtli καὶ Xipe Totek, ἐπιζητώντας “θεραπεῖες” καὶ “ἕνα ἐπαναστατικὸ πνεῦμα”. Ὁ Huitzilopochtli, εἰδικότερα, εἶναι ἡ θεότητα τοῦ πολέμου τῶν Ἀζτέκων καὶ ἐνέπνευσε τοὺς πιστούς του νὰ πραγματοποιήσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρωποθυσίες κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς των» (Ἱστ. Καταγγεῖλτε)! Ὁ ἀληθινὸς Τριαδικὸς Θεὸς τῆς ἀγάπης δὲν τοὺς κάνει καὶ γιὰ τοῦτο ἐξοικειώνουν τὰ ἀθῶα παιδιὰ μὲ τοὺς δαιμονικοὺς «θεοὺς» τῶν βάρβαρων κατοίκων τῆς προκολομβιανῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι «ἀπαιτοῦσαν» φρικτὲς ἀνθρωποθυσίες καὶ τελετὲς καννιβαλισμοῦ! Ἀλλά, ὁ νεοπαγανισμὸς εἶναι ὁ «προθάλαμος» τοῦ σατανισμοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ὁδηγοῦν τὰ παιδιὰ στὴ λατρεία τοῦ ἔξω ἀπ’ ἐδῶ, τοῦ «θεοῦ» τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας