Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ὑποστηρικτὴς τῆς γενετησίου συγχύσεως ὁ κ. Πλεύρης

Αἱ γραπταὶ δηλώσεις τοῦ Ὑπ. Ὑγείας ἀφήνουν νὰ διαφανῆ ὅτι ὄχι μόνον ἀποδέχεται κάθε «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ» ὡς φυσιολογικό, ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει «κανονικότητα» εἰς τὸ γενετήσιον ζήτημα. Μήπως προετοιμάζει τὴν κοινωνίαν διὰ τὸν γάμον καὶ τὴν υἱοθεσίαν ὁμοφυλοφίλων κ.ἄ.; Μεταστροφὴ δύναται νὰ ὑπάρξη μόνον μὲ μετάνοιαν, ἡ ὁποία ἑλκύει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, καθὼς κάθε ἄλλος τρόπος ὄχι μόνον εἶναι βέβαιον νὰ ἀποτύχη, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὁρισμοῦ καταδικαστέος ἂν μετέρχεται βίαν ἢ ἐξαναγκασμόν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 11ης Μαΐου 2022:

«Μὲ τροπολογία τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας ἀπαγορεύονται ἐφεξῆς οἱ «θεραπεῖες» μεταστροφῆς, στὶς ὁποῖες ἐξαναγκάζονται εὐάλωτα ἄτομα καὶ ὁ ΟΗΕ χαρακτηρίζει βασανιστήρια… «Θεραπεῖες» ὡστόσο τέτοιου εἴδους, ψυχικὰ καὶ ἐνίοτε σωματικὰ βασανιστήρια δηλαδή, ὑφίστανται ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ εἰδικοὺς ψυχικῆς ὑγείας, παπάδες καὶ τσαρλατάνους, ποὺ ἀσκοῦν ἀπὸ ψυχολογικὴ βία μέχρι «ἐπανορθωτικοὺς» βιασμούς… Ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε σὲ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης: «Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βάλουμε τέλος στὶς πρακτικὲς μεταστροφῆς γιὰ τὰ ἄτομα μὲ διαφορετικὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμό. Οἱ πρακτικὲς μεταστροφῆς ΔΕΝ εἶναι θεραπεῖες. Εἶναι μέθοδοι ποὺ λανθασμένα ἐπέτρεπαν μέχρι σήμερα στοὺς γονεῖς ἀνήλικων ἀτόμων νὰ “ἐπαναφέρουν” τὸ παιδὶ στὴν κανονικότητα. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2022, δὲν θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει κάποιος ποὺ πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζονται τέτοιου εἴδους πρακτικές». Ὡστόσο, παρὰ τὸν θριαμβευτικὸ τόνο τοῦ ὑπουργοῦ, ἡ τροπολογία ποὺ ἔρχεται νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐπιτακτικὸ καὶ ἀγωνιῶδες αἴτημα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας γιὰ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση καὶ ποινικοποίηση τῶν ψευτοθεραπειῶν μεταστρο­φῆς…».

 

πηγή: orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας