Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Μήπως μᾶς κυβερνᾶ ἰνδουϊστὴς Πρωθυπουργός;

   ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό μας ἀποκαλύψαμε καὶ σχολιάσαμε τὸ ἀποκρουστικὸ γεγονὸς τῆς μεταβολῆς τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου σὲ ἄντρο ἀποκρυφισμοῦ. Ὁ «λαοπρόβλητος» Πρωθυπουργός «μας» δὲν ἔχει κανένα ἐνδοιασμὸ νὰ διαλαλεῖ τὴν «χαλαρὴ» ἕως ἀνύπαρκτη σχέση του

μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὸ χειρότερο νὰ δείχνει τὴν ἀντιπάθειά του καὶ τὴν ἐνόχλησή του γιὰ τὴν προσήλωση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν Ὀρθοδοξία, διότι τοῦ «χαλάει» τὸ «εὐρωπαϊκὸ προφίλ»! Ἡ ἀκαλαίσθητη, ἀπρόσωπη καὶ «γκατζουφικὴ» εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ γραφεῖο του προδίδει τὴν ἀσέβειά του πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Θεομήτορος. Τὰ «τυχερὰ βατράχια» φέιγκ σου, σὲ «στάση διαλογισμοῦ», εἶναι τὰ ἀγαπημένα θρησκευτικά του σύμβολα, τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, «τοῦ φέρνουν γούρι»! Ἀλλὰ ἡ προτίμηση τοῦ ἰδίου, τῆς συζύγου καὶ τῆς ἀδελφῆς του, γιὰ τὴν ἀνατολικὴ «πνευματικότητα» καὶ κύρια τὸν δαιμονικὸ Ἰνδουισμό, εἶναι καταφανής. Παλιότερα (στὶς 7-9-2019) δέχθηκε στὸ μέτωπό του τὸ γνωστὸ ἰνδουιστικὸ σημάδι, βασικὴ θρησκευτικὴ πράξη τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Πρόσφατα (25-2-2024), κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἰνδία, ἐπισκέφθηκε τὸ μνημεῖο τοῦ Γκάντι, ὅπου ἀφαίρεσε τὰ ὑποδήματά του καὶ προσευχήθηκε, μὲ τὴν σύζυγό του, μὲ ἐμφανῆ κατάνυξη, προφανῶς στὶς δαιμονικὲς ἰνδουιστικὲς «θεότητες»! Διερωτόμαστε: μήπως κυβερνᾶ τὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἰνδουιστὴς Πρωθυπουργός; Δυσ­τυχῶς κάτι χειρότερο: νεοταξίτης!

Τὰ ἰνδουϊστικὰ «χαϊμαλιά» τοῦ κ. Μητσοτάκη

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο τὰ «τυχερὰ βατράχια» φέιγκ σου, σὲ «στάση διαλογισμοῦ», τὰ ὁποῖα «διακοσμοῦν» τὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο καὶ ποὺ μαρτυροῦν ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς ἔχει ἀσπασθεῖ τὶς θρησκευτικὲς πρα­κτικές τοῦ δαιμονικοῦ Ἰνδουισμοῦ. Τελευταῖα ἐμφανίσθηκε νὰ φορᾶ καὶ ἰνδουιστικὰ «χαϊμαλιά»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μὲ ἕνα ἰνδουιστικὸ trend ἐμφανίσθηκε στὸν τηλεοπτικὸ ἀέρα τὴν Τρίτη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὅπως ἀποκάλυψε, εἶναι δῶρο τῆς Μαρέβας ἀπὸ τὴν Ἰνδία καὶ συμβολίζει τὸν στενὸ δεσμὸ μεταξὺ ἀδελφῶν, μελῶν μίας οἰκογένειας καὶ φίλων. Τὸ γαλανόλευκο… κομποσκοίνι ποὺ φορᾶ στὸ δεξὶ χέρι ὁ πρωθυπουργὸς συνδέεται μὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες γιορτὲς τοῦ ἰνδικοῦ πολιτισμοῦ, “Ράκσα Μπαντάν”, καὶ σημαίνει στὰ σανσκριτικὰ “Δεσμὸς Προστασίας”» (Πηγή: newsbreak.gr)! Ἔχει ἀσπασθεῖ τὸν Ἰνδουισμὸ καὶ «ἑορτάζει» τὶς ἰνδουιστικὲς ἑορτές! Τὸ χειρότερο: δὲν κρατᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του τὰ πιστεύω του καὶ τὶς ἀνατολίτικες εἰδωλολατρικὲς καὶ πρωτόγονες δεισιδαιμονίες του, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιδεικνύει προκλητικά! Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ ἀνατολικὰ εἰδωλολατρικὰ θρησκεύματα (Ἰνδουισμός, Βουδισμός, Κομφουκιανισμός, Ζενισμός, κλπ) ἀποτελοῦν τὴν «μεταφυσικὴ» καὶ ἰδεολογικὴ βάση τοῦ σύγχρονου παγκόσμιου ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς», δημιούργημα τῶν πρωτεργατῶν τῆς Θεοσοφίας. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας, εἶναι ὁ ἐκφραστὴς καὶ προωθητής της στὴν πατρίδα μας! Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀπαξιωτικὴ καὶ ἐχθρικὴ στάση τοῦ ἰδίου καὶ τῆς κυβέρνησής του κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ζωῆς τοῦ λαοῦ μας καὶ τῶν πατροπαράδοτων πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν παραδόσεών μας!

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας