Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Ἄντρον ἀποκρυφισμοῦ τὸ πρωθυπουργικὸν γραφεῖον!

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τῆς ὀρθόδοξης χώρας μας ἀποδεικνύεται συνεχῶς, πὼς δὲν ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία καὶ μάλιστα φροντίζει νὰ τὸ διαφημίζει μὲ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο καὶ μὲ τὴν «διακόσμηση» τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου, μὲ ἀποκρυφιστικὰ σύμβολα! Εἶναι «ὁ πρῶτος Ἕλληνας πρωθυπουργὸς

ποὺ ἀφαίρεσε ὅλες τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου, καὶ τὶς ἀντικατέστησε μὲ σύμβολα Φὲνγκ Σούι, ὅπως εἴδωλα πέτρινων βατράχων κλπ. […] Τὸ πρωθυπουργικό του γραφεῖο εἶναι διακοσμημένο σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς καὶ τὶς συμβουλὲς τοῦ φὲνγκ σούι, ποὺ ὑπόσχεται ἰσορροπία, τύχη καὶ εὐημερία. […] Τὰ πέτρινα βατραχάκια, σὲ στάση διαλογισμοῦ, εἶναι χαρακτηριστικὰ σύμβολα τοῦ φὲνγκ σούι καὶ τὰ εἴδαμε νὰ κοσμοῦν τόσο τὸ γραφεῖο του, ὅσο καὶ τὴν βιβλιοθήκη του, ἀνάμεσα σὲ πολλὰ βιβλία. Τί συμβολίζουν; Σύμφωνα μὲ τὸ φὲνγκ σούι προσφέρουν προστασία ἀπὸ κάθε ἀρνητικὴ ἐνέργεια καὶ κακὸ μάτι, ἀλλὰ παράλληλα καὶ συναισθηματικὴ ἰσορροπία, ἀγάπη, εὐτυχία καὶ ἀφθονία. Ὁ χαμογελαστὸς βάτραχος δέ, σὲ στάση λωτοῦ, συμβολίζει στὸ φὲνγκ σούι τὴν ἰσορροπία ἀνάμεσα σὲ πνεῦμα-σῶμα-μυαλό. […]  (ἐνισχύει) τὴ δημιουργικότητα, τὴν ἐμπιστοσύνη στὶς δυνατότητές μας, τὴν προστασία ἀπὸ κάθε εἴδους ἀπώλεια καὶ κυρίως γιὰ νὰ προσ­ελκύσετε τὴν ἐπιτυχία, τὴν καλὴ τύχη, τὴ σοφία καὶ τὴ μάθηση καὶ τὴν ἔμπνευση. Βοηθάει ἐπίσης σὲ μία ὁλοκληρωτικὴ ἀναγέννηση ποὺ ἀναζωογονεῖ καὶ ὁδηγεῖ σὲ νέες προοπτικὲς καὶ καταστάσεις» (parapolitika.gr)! Προφανῶς σὲ αὐτὲς τὶς γελοιότητες πιστεύει καὶ γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ἀποστροφή του πρὸς τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀνάμεσα στὰ «τυχερὰ βατράχια», τοποθέτησε, σὲ περίοπτη θέση, βλάσφημη εἰκόνα τῆς Παν­αγίας, μὲ μουτζουρωμένο πρόσωπο, θέλοντας ἴσως νὰ δείξει ἔτσι τὴν «ἀνυπαρξία» της! Ξαναψηφίστε τον χριστιανοί, γιὰ νὰ δεῖτε προκοπὴ ἀπὸ δαῦτον!

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας