Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

223 «οὐαὶ» γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἠρώδηδες ποὺ ξεπούλησαν τὰ παιδιὰ καὶ σταύρωσαν τὴν οἰκογένεια!

Ὅταν ψήφιζαν μνημόνια κατέστρεφαν τὴν οἰκονομία. Στὴν Πανδημία κατέστρεψαν ζωές. Τώρα μὲ τὸ ἄθλιο νομοσχέδιο καταστρέφουν ψυχές. Τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν... 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Στὴν κατάμαυρη μέρα ποὺ ξημέρωσε γιὰ τούτη τὴν ἔρμη πατρίδα, ἕνα ἀνίερο σχέδιο ποὺ ἐκτελεῖται μεθοδικὰ τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἔφτασε στὴν ὁλοκλήρωσή του. 
Ξεκίνησε μὲ τὸ «τυχαῖο» πόρισμα Σισιλιάνου ποὺ υἱοθέτησε ἡ ΝΔ, μὲ ἀντικείμενο τὴν «Ἐθνικὴ Στρατηγικὴ γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+». Ἀκολούθησε μιὰ «τυχαία» βάπτιση στὴ Γλυφάδα ποὺ ἦρθε ὡς πνευματικὸ σαμποτὰζ ἐξ’ Ἀμερικῆς. Ὕστερα ἦρθε ἡ «τυχαία» λεηλασία τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου. Μετὰ ἦρθε ἡ ἀνακοίνωση γιὰ δημιουργία ὑπουργείου Οἰκογένειας, ποὺ ὡς πραγματικὸ στόχο εἶχε νὰ στηρίξει θεσμικὰ τὴ ΛΟΑΤΚΙ ψευδο – οἰκογένεια. Ἔπειτα – ἐντελῶς «τυχαία» πάντα... – ἐξελέγη ἀπὸ τὸ πουθενὰ ὡς πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ (ἐξ’ Ἀμερικῆς) Στέφανος Κασσελάκης, ποὺ διαφημίστηκε μέχρι ἀηδίας ὡς τὸ «καλὸ παιδὶ» ποὺ τοῦ λείπουν 2 ἀρσενικὰ παιδιὰ καὶ θέλει νὰ τὰ παραγγείλει. Τέλος, κατέφθασε καὶ τὸ νομοσχέδιο τῶν γκέϊ γάμων καὶ υἱοθεσιῶν, γιὰ νὰ γραφτεῖ ὁ ἐπίλογος αὐτῶν τῶν «τυχαίων» γεγονότων. 

Μὲ 223 πουλητάδες (ὅσοι ψήφισαν «ναὶ» ἢ «παρὼν» ἢ ἀπεῖχαν), ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία παρέδωσε τὰ παιδιὰ στὴ μηχανὴ τοῦ κιμᾶ ποὺ πολτοποιεῖ τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ θεσμούς. Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἱερῆς οἰκογένειας ἀπομονώθηκε στοὺς 4 τοίχους τοῦ κάθε σπιτιοῦ ποὺ τὴ φιλοξενεῖ καὶ τῆς κάθε ἐκκλησίας ποὺ τὴν εὐλογεῖ. Παραέξω, στὴν ἐπικράτεια τοῦ κράτους καὶ σὲ ὅλες τὶς λειτουργίες του, ἡ οἰκογένεια ἀπὸ θεσμός – ἔγινε σφραγῖδα «γνησιότητας» ποὺ μοιράζει τὸ κράτος στοὺς πελάτες του. 

Δηλαδὴ στοὺς πελάτες τῆς βιομηχανίας παρένθετης μητρότητας, στοὺς ἐπίδοξους ἐκμαυλιστὲς τῶν παιδιῶν, στοὺς ὑπόδουλους τῶν 107 ἀνωμαλιῶν ποὺ ὀνομάζονται «φῦλα». Τὸ πιὸ εὔθραυστο καὶ εὐαίσθητο πλάσμα τοῦ Θεοῦ, τὸ παιδί, παραδόθηκε στὰ χέρια τῶν ἀρνητῶν τῆς φύσης καὶ τῆς φυσιολογικότητας, σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν θεοποιήσει τὸ θέλημά τους. Τὸ πολυτιμότερο δῶρο ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο πέρα ἀπὸ τὴ σωτηρία του, εἶναι τὸ θαῦμα τῆς γέννησης. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀτίμητο δῶρο τὸ λήστεψε ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία γιὰ νὰ τὸ κάνει ἐμπόρευμα στὸ παζάρι τῆς ἀνωμαλίας. 

Μὲ τὴν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου, περάσαμε καὶ ἐπίσημα τὶς πύλες τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων. Ἀπαρνηθήκαμε τὴν παράδοσή μας καὶ γίναμε δημότες αὐτῶν τῶν βιβλικῶν πόλεων. Καὶ ὅσοι ἀντιδροῦμε, ἀκολουθοῦμε τὰ βήματα τοῦ Λώτ. Ἐξόριστοι μέσα στὴν πατρίδα μας, στρέφουμε τὸ βλέμμα πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τὰ μαῦρα σύννεφα ποὺ πυκνώνουν ταχέως. Γιατί οἱ ἄρχοντες παρέδωσαν τὸ νομικὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει τὶς πύλες τῆς κολάσεως, μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ ἐξαγνίζονται μόνο μὲ «φωτιὰ καὶ θειάφι». 

Τὰ ὀνόματα ὅσων ψήφισαν αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα, θὰ μείνουν στὴν ἱστορία ὡς κατάρα τοῦ Γένους, ὡς γεννήτορες τῶν δεινῶν ποὺ θὰ ἐπέλθουν στὶς νέες γενιές, ὡς σύγχρονοι Ἠρώδηδες ποὺ διέταξαν τὴν ψυχοσωματικὴ «σφαγὴ» τῶν νηπίων. Σβήνουν ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς κοινωνίας τὴ λέξη «μετάνοια» καὶ τὴν ἀντικαθιστοῦν μὲ τὴ λέξη «δικαίωμα». 

Ξεριζώνουν ἐκ θεμελίων τὴν κοινωνικὴ βάση τοῦ πολιτισμοῦ, ἔτσι ὅπως διαμορφώθηκε ἐδῶ καὶ χιλιετίες. Ἐκπαιδεύουν ἕναν κόσμο ὅπου ὅλοι θὰ τὰ θέλουν ὅλα καὶ κανένας δὲν θὰ συνδέεται μὲ κανέναν. Κάθε ἠθικὴ ἀξία, κάθε βιολογικὸ γνώρισμα, κάθε ὑψηλὸ ἰδανικό, ὅλα καταστρέφονται στὸν βωμὸ τοῦ κέρδους, σὲ μιὰ 4η βιομηχανικὴ «ἐπανάσταση» ὅπου ἀνθρωποποιοῦνται οἱ μηχανὲς καὶ μηχανοποιεῖται ὁ ἄνθρωπος. 

Τοῦτο τὸ ἔγκλημα δὲν ἔχει ἄλλο παρόμοιό του στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Γιατί ὅταν ψήφιζαν τὰ μνημόνια, κατέστρεφαν τὴν οἰκονομία καὶ τοὺς μισθούς. Στὶς Πρέσπες ξεπούλησαν τὴν ἱστορία μας. Στὴν πανδημία κατέστρεψαν σώματα καὶ ζωές. Μὲ αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο ὅμως καταστρέφουν ψυχές. Τὶς παιδικὲς ψυχές. Καὶ φτύνουν κατάμουτρα τὸ εἰκόνισμα τῆς μάνας, τοῦ πατέρα καὶ τῆς οἰκογένειας. Δὲν ἔχει γίνει ποτὲ τέτοια βλασφημία. Δὲν ἔχει φτάσει ξανὰ ἡ σήψη τόσο βαθιὰ στὸν κοινωνικὸ ἱστό. 

Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε πρώτη τὸ παγκόσμιο σύνθημα γιὰ τὴν ἅλωση τῆς ὀρθοδοξίας. Τί εἰρωνεία! Ἀπὸ τὴ χώρα ποὺ διαδόθηκε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ φώτισε τὴν οἰκουμένη, σήμερα διακηρύσσεται ἕτερο «εὐαγγέλιο», μανιφέστο σκότους. Κάποτε μεταδίδαμε πολιτισμὸ καὶ ἀξίες στὴν Εὐρώπη. Σήμερα πουλᾶμε τὴν ἀπανθρωποποίηση ὡς πρόοδο καὶ μᾶς χειροκροτεῖ ἡ ἐλὶτ τῶν βρικολάκων γιατί βάλαμε τὰ παιδιά μας στὸ πανέρι νὰ ξεπουληθοῦν ὅσο – ὅσο. 

Τὰ διεθνῆ Μέσα τῆς Ἑσπερίας πανηγυρίζουν κάνοντας λόγο γιὰ «ἱστορικὴ στιγμή», ἑστιάζοντας στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἡ πρώτη ὀρθόδοξη χώρα ποὺ ἀναγνωρίζει τὸν γάμο καὶ τὴ γονεϊκότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐπιβεβαιώνεται ἀπόλυτα ὅτι ὁ βασικὸς στόχος τοῦ Νεοεποχίτικου ὁδοστρωτῆρα, εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. 

Γιορτάζουν πάνω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς κοινωνίας 
Ἡ Σακελλαροπούλου, ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ Σκέρτσος, ὁ Πατέλης καὶ ἄλλοι πουλητάδες, πῆγαν σὲ «wine bar» μὲ τὸν Καπουτζίδη μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου. Συγκεντρώθηκαν ὅλοι μαζὶ γιὰ νὰ δειπνήσουν χαρούμενοι πάνω ἀπ’ τὸ πτῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Καμαρώνουν γιὰ τὰ μοσχοπουλημένα «δικαιώματά» τους, ἔχοντας ληστέψει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ δικαίωμα νὰ ἔχουν μάνα καὶ πατέρα. Μιλᾶνε γιὰ περίσσευμα «ἀγάπης» ποὺ θὰ δοθεῖ στὰ παιδιά, δειπνῶντας πάνω σὲ ἕνα ματωμένο «βουνὸ» ἀπὸ δολοφονημένα ἔμβρυα ποὺ δὲν τοὺς ἀναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα καὶ δὲν ἀξίζουν καμία συμπεριφορὰ ἀγάπης. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ λογικὴ συνέχεια ἑνὸς πολυετοῦς ἐγκλήματος. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι πρὶν παραδώσει ἡ πολιτεία τὰ γεννημένα παιδιὰ στὴ διαφθορά, ἔχει σχεδὸν 40 χρόνια ποὺ παρέδωσε τὰ ἀγέννητα στὴ φθορὰ τοῦ θανάτου, μὲ τὶς ἐκτρώσεις. 

Γιορτάζουν καὶ οἱ ΛΟΑΤΚΙ+ ποὺ οἱ ἐπιθυμίες τους ἔγιναν «δικαιώματα», τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὰ βασικὰ πολιτικά τους δικαιώματα λεηλατοῦνται ἀγρίως, τὸ ἕνα – μετὰ τὸ ἄλλο. Ἡ ἱκανοποίηση τῶν παθῶν καὶ τῶν νοσηρῶν φαντασιώσεων, γίνεται τὸ μοναδικὸ διεκδικήσιμο δικαίωμα, ἀκριβῶς γιατί εἶναι θηλιὲς γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. Σὲ μιὰ χυδαία Βουλὴ ποὺ ἔκλεισε κατάμουτρα τὴν πόρτα στὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἐκπροσώπους της, δόθηκε διακεκριμένη θέση σὲ ἐκπρόσωπους τῶν ΛΟΑΤΚΙ ὥστε νὰ φιληθοῦν στὸ στόμα, μόλις ἀνακοινώθηκε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας. Δίπλα τους, καμάρωνε ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας, Ἄκης Σκέρτσος, ὑποβάλλοντας τὰ σέβη του στὴ νέα ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τὸ «ἱερατεῖο» της. 

Ὁ γνωστὸς ἐκπρόσωπος τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, Γρηγόρης Βαλιανάτος ἀμέσως μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου ἔγραψε στὸ Facebook: «Ἡ ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ». Ξέρει πολὺ καλὰ τί γράφει. Καταλαβαίνει τὶς προεκτάσεις τῆς θλιβερῆς νίκης του. Μὲ αὐτὸ τὸ κατάπτυστο νομοσχέδιο, ἁλώθηκε ὁ πολιτισμός, ἁλώθηκε ἡ κοινωνία, ἁλώθηκε ἡ οἰκογένεια, ἁλώθηκε ἡ παράδοση καὶ ἡ ἱστορία, ἁλώθηκε ἡ ἴδια ἡ συνοχὴ τοῦ Ἔθνους. Ὄχι μὲ τὶς ὀρδές τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν ἀπογόνων του, ἀλλὰ μὲ ἕναν πολύχρωμο πολιορκητικὸ κριὸ ποὺ μεθοδικὰ γκρέμιζε τὴν κοινωνία ἐδῶ καὶ χρόνια. 

Ἡ συμπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν ἄλλων συστημικῶν κομμάτων εἶναι – πλέον – ἀπροκάλυπτα ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν ἐλεεινὴ στάση τους, κήρυξαν καὶ ἐπίσημα τὸν πόλεμο στοὺς χριστιανούς. Ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀπαντήσει ἀνάλογα, σὲ ὅσους ἀντάλλαξαν τὸ βάπτισμά τους μὲ τὴν προδοτικὴ ψῆφο τους. Νὰ μὴν ξαναπατήσουν τὸ πόδι τους στὶς Ἐκκλησίες. Νὰ μὴν τολμήσουν νὰ ἀναζητήσουν ἄλλες τιμὲς δίπλα στὸ ράσο. Νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα, ὡς αἱρετικοὶ εἰκονομάχοι ποὺ βλασφημοῦν τὶς ζωντανὲς εἰκόνες Θεοῦ, τὰ παιδιά. Νὰ μὴν ξεχαστεῖ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα καὶ ὅσοι συνέργησαν σὲ αὐτό. Νὰ μὴν συγχωρηθοῦν ἂν δὲν μετανοήσουν. 

Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ θὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἐκκλησίας. Μίλησε ὁ ζευγᾶς – ζευγᾶς τῆς ἄθεης πολιτείας, νὰ μιλήσει τώρα καὶ ὁ παπᾶς – παπᾶς. Διότι ἂν σωπάσουμε ἐμεῖς, θὰ μιλήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, καὶ μάλιστα πολὺ γρήγορα. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει... 


πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας