Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ὅλο τό «ἀνφάν γκατέ» τῆς κομπλεξικῆς Ἀθεΐας θά παραστεῖ στήν Ἡμερίδα τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων», μέχρι καί θεολόγος!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τό Πάντειο παραχωρεῖ αἴθουσα γιά ἡμερίδα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων μέ Τατσόπουλο, Φίλη, Βαλλιανάτο καί λοιπούς ὑβριστές τῆς Ὀρθοδοξίας - Τί δουλειά ἔχει ἕνας θεολόγος μέ τούς ἀντίθεους;
Ἡμερίδα Ἕνωσης Ἀθέων: Πλησιάζοντας πρός τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τά Χριστούγεννα, βρίσκουν τήν εὐκαιρία νά κάνουν τήν ἐθιμοτυπική πλέον ἐπίθεση κατά τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ «καλικάντζαροι» τῆς «ὑψηλῆς διανόησης», πού ἡ δράση τους προσομοιάζει μέ τόν γνωστό θρῦλο, ἀφοῦ ὅλο τόν χρόνο πριονίζουν τό δέντρο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί πρός φρικτή τους ἀπογοήτευση, σέ μιά στιγμή τό βρίσκουν καί πάλι ἄθικτο. Καί δώσ' τοῦ πάλι... ἀπ' τήν ἀρχή.

Ὁ λόγος γιά τήν ἡμερίδα τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων» μέ τίτλο «Παιδεία & Θρησκεία», ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα στίς 3 Δεκεμβρίου καί γίνεται ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Τμήματος Κοινωνιολογίας τοῦ... Παντείου Πανεπιστημίου. Μόνο ἡ λέξη «κατάντια» ταιριάζει γιά τήν διοίκηση τοῦ Παντείου, πού δίνει βῆμα σέ ὑβριστές τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ «στοχαστές» τῆς χοληστερίνης
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε πώς ἡ Ἕνωση Ἀθέων, εἶναι ἕνα Σωματεῖο πού ἀπαρτίζεται ἀπό γραφικούς τύπους πού ἔχουν καθιερώσει ὡς ἔθιμο τήν γελοιότητα τοῦ «φανεροῦ δείπνου» πού γίνεται πάντα ἐντός τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας (χλευάζοντας τό Μυστικό Δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ) καί προσκαλοῦνται ὁμοϊδεάτες γιά νά κάνουν «πάρτι κρεοφαγίας», προκειμένου νά πικάρουν τους Χριστιανούς καί νά ἐξάγουν «πολιτισμό» μέ τό νά παραγεμίζουν ἐπιδεικτικά τις γαστέρες τους. Μιλᾶμε γιά τόσο σοβαρό Σωματεῖο. Στολίδι τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Αὐτοί οἱ γίγαντες τῆς διανόησης λοιπόν, σταματοῦν προσώρας νά ἀσχολοῦνται μέ τήν παχυντική μερίδα καί πιάνουν γιά λίγο τήν ἡμερίδα. Καί τί ἡμερίδα! Ρίχνοντας μιά ματιά στήν λίστα τῶν ὁμιλητῶν, καταλαβαίνει κανείς πώς μιλᾶμε γιά τό «ἀνφάν γκατέ» τῆς συμπλεγματικῆς ἀθεΐας. Ὡστόσο ὑπάρχει καί κάποια συμμετοχή - «ἔκπληξη», στήν ὁποία θά ἀναφερθῶ ξεχωριστά.

H θεματολογία τῆς ἡμερίδας, εἶναι σαφέστατη:

«Ἡ Ἡμερίδα προσβλέπει στό νά ἐνημερώσει τό κοινό στίς μορφές καί στήν ἔκταση τῆς ἐμπλοκῆς τῆς θρησκείας στήν κοινωνία καί στήν παιδεία, μέ ἔμφαση στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῶ θά ὑπάρχουν καί εἰσηγήσεις γιά τίς πρόσφατες νομικές ἐξελίξεις σχετικά μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τό ἐναλλακτικό του. Τέλος, ὑπάρχουν εἰσηγήσεις πού ἀφοροῦν ζητήματα ἐπίδρασης τῆς θρησκείας στή ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα», ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐκδήλωσης.

Μέ ἁπλά λόγια: «μαζευόμαστε γιά νά συζητήσουμε τό πῶς θά καταργήσουμε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, πῶς θά ἐξοστρακίσουμε τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν κοινωνία καί πώς θά τήν ἀποσυνδέσουμε πλήρως ἀπό τό κράτος, κάνοντας τήν ἕνα ἀπομονωμένο «φιλανθρωπικό ἵδρυμα». Ἐπίσης γιά νά ἀποκτήσουμε μεγαλύτερο ἀκροατήριο, ''κοτσάρουμε'' καί μιά θεματική ἑνότητα γιά τήν ''καταπίεση'' πού ὑφίστανται οἱ ΛΟΑΤΚΙ+, γιατί αὐτό πουλιέται σάν ζεστή φραντζόλα, ἀπό τόν πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς μέχρι καί τήν ''κυρά Σούλα'' ἀπό τό instagram».

Ἄλλωστε ἡ Ἕνωση Ἀθέων οὐδέποτε ἔχει κρύψει τίς ἀντορθόδοξες ἐπιδιώξεις της, ἀφοῦ στό καταστατικό της ἀναφέρει ὡς σκοπό τόν «θρησκευτικό ἀποχρωματισμό τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν καί τοῦ κράτους ἐν γένει». Ἐπίσης ὡς σκοπός τοῦ Σωματείου ἀναφέρεται καί «ἡ ὑπεράσπιση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας». Ἐδῶ πραγματικά γελᾶνε καί τα τσιμέντα τῆς Παντείου. Ἀγωνιστές ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, αὐτοί πού τσικνίζουν γουρουνόπουλα γιά νά προσβάλουν μιά θρησκευτική ἑορτή καί ἔχουν κάνει ἔθιμο τήν ὕβρη.

Ὅποιος βρίζει τήν Ὀρθοδοξία, εὐπρόσδεκτος στήν ἡμερίδα
Πρῶτα ἀπ' ὅλα στήν λίστα τῶν ὁμιλητῶν φιγουράρει φαρδύ - πλατύ τό ὄνομα τοῦ Νίκου Φίλη, βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας. Ὁ Νίκος Φίλης εἶναι γνωστότατος γιά τόν ἀνοιχτό πόλεμο πού διεξάγει στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, στήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη, χωρίς νά δείχνει τόν παραμικρό σεβασμό στήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία. Θυμόμαστε πώς ὅταν εἶχε προβληθεῖ ἡ μορφή τῆς Παναγίας στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, εἶχε «ἀφρίσει» μιλῶντας γιά «προσβολή τῆς Δημοκρατίας», γιά «αἰσθητικά ἀποκρουστικό θέαμα» καί γιά «σκοταδισμό».

Εἶναι γνωστές οἱ μπαρουφολογίες τοῦ κ. Φίλη, ὁ ὁποῖος δέν σέβεται οὔτε τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος πού μέ τά ἄρθρα 3 καί 16,2 κατοχυρώνει τήν ὑποχρεωτικότητα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς στά σχολεῖα τῆς χώρας μας, οὔτε τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ), τό ὁποῖο ἀποδέχεται τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει δυνατότητα ἐθελούσιας ἐξαίρεσης ἑτερόδοξων, ἀλλόδοξων ἤ ἄθρησκων.

Σέ περίοπτη θέση στίς ἀθεϊστικές περσόνες της ἡμερίδας, βρίσκεται καί - ποιός ἄλλος - ὁ Πέτρος Τατσόπουλος. Ὁ γνωστός γυρολόγος πού γιά μεροδούλι - μεροφάϊ, ἔχει τό νά κρώζει ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τά γνωστά του παραληρήματα . Ὁ ἐθνικός μας παραμυθᾶς, πού εἰδικεύεται στά ἱστορικά παραμύθια. Ὁ μοιραῖος ἐραστής τῆς μισῆς Ἀθήνας, πού ἔχει ἀναλάβει τόν ρόλο του «ἀφυπνιστῆ» τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀποκαλοῦσε «πρεζόνια» ὅσους συμπολῖτες του δέν ἤθελαν νά ἐμβολιαστοῦν. Ὁ συγγραφέας πού ἔχτισε μιά ὁλόκληρη καριέρα πάνω στήν λάσπη καί τήν δανεική δημοσιότητα. Αὐτός καί ἄν δέν ἔχει ἰδέα τί θά πεῖ σεβασμός στήν θρησκευτική ἐλευθερία καί σέ κάθε εἴδους ἐλευθερία.

Ὡς ἕνας ἐκ τῶν συντονιστῶν τῆς ἡμερίδας, παρουσιάζεται ὁ Θανάσης Ἀναγνωστόπουλος, γνωστός παρουσιαστής πού τόν τελευταῖο καιρό παρουσιάζει ἐκπομπή μέ τήν Νάνσυ Ζαμπέτογλου στήν ΕΡΤ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκθειάσει τό δημοφιλές κινούμενο σχέδιο «Πέππα τό Γουρουνάκι», διότι πρόβαλε ἐπεισόδιο πού ἔδειχνε μιά φίλη τῆς Πέππας, τήν Πέννυ, νά ζεῖ μέ δύο... μαμάδες.

Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος εἶχε ἀποθεώσει τότε στήν ἐκπομπή του τούς δημιουργούς τῆς Πέππας, πού ἔδειχναν στά μικρά παιδάκια πώς εἶναι φυσιολογικό νά ἔχουν λεσβίες μαμάδες, λέγοντας: «Δόξα τῷ Θεῶ πού ἀλλάζει ὁ κόσμος» καί τονίζοντας πώς «εἶναι σημαντικό ὅτι ἡ Πέππα περνάει καί ἄλλα μηνύματα γιά τό πῶς ἔχουμε ἐκσυγχρονιστεῖ» καί ὅτι «ἔτσι πρέπει χτίζεται ἡ ψυχή τῶν παιδιῶν, ἀπό μικρή ἡλικία». Ἁπλά ἀσχολίαστο. Χάριν τῆς ἀσύδοτης ἐλευθεριότητας γκρεμίζεται ἐκ θεμελίων ἡ βάση τῆς κοινωνιολογίας καί τῆς παιδοψυχολογίας. Αὐτά τά τρικυμισμένα μυαλά συντηροῦν στήν ΕΡΤ οἱ φορολογούμενοι πολῖτες, εἴτε τό θέλουν - εἴτε ὄχι.

Ἄλλος ἕνας συντονιστής τῆς ἡμερίδας, εἶναι ὁ Γρηγόρης Βαλλιανάτος. Καμία ἔκπληξη κι ἐδῶ. Σφοδρός πολέμιος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί «ἀκτιβιστής» πού ὑπερασπίζεται σθεναρά τήν LGBTQ+ ἀτζέντα. Ἔχει ἀγωνιστεῖ γιά τήν κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου στά δικαστήρια καί τήν ἀπόσυρση τῶν χριστιανικῶν συμβόλων ἀπό τά δημόσια κτήρια, ἔχει ἐπιτεθεῖ ἐπανειλημμένως σέ πρόσωπα τοῦ Ὀρθόδοξου κλήρου, ἔχει βλασφημήσει  τά ἱερά καί τά ὅσια μιλῶντας μέχρι καί γιά «Epitapheios Pride». Ἀκόμη ἔχει ταχθεῖ ἀνοιχτά ὑπέρ τῆς ἀναγνώρισης τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» γιά τούς Σκοπιανούς ἀρκετά χρόνια πρίν τήν κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί μάλιστα ἀναγνώριζε καί «μακεδονική μειονότητα» στήν Ἑλλάδα. Λαμπρό μυαλό καί αὐτό.

Ἀκόμη ὡς ὁμιλητής ἐμφανίζεται ὁ Συράκος Κεσέν, ὁ πρώην ἱερέας πού ἔκανε καριέρα μέ το «πώς πέταξα τά ράσα», ὁ ὁποῖος κατασυκοφαντεί τήν Ὀρθοδοξία κατ' ἐξακολούθηση, παραπληροφορεῖ κόσμο ἐπιστρατεύοντας «θεολογικές» μπουρδολογίες γιά νά αἰτιολογήσει τήν «ἐπανάσταση» τοῦ, ἔχει ἀφιερώσει ὁλόκληρο τό «εἶναι» του στήν ρατσιστική στοχοποίηση τῶν Χριστιανῶν, χαρακτήρισε τόν Ἅγιο Παΐσιο ὡς «ἠμίτρελο μοναχό», χλευάζει τά θαύματα τῆς Ὀρθοδοξίας καί προσφάτως ἔγινε ἀκόμα καί... «ἱστορικός», ἐπιστρατεύοντας ἕναν ὀχετό ἀπό συκοφαντικά ἐπινοήματα γιά τήν προσφορά τῆς ἐκκλησίας στό 1821.

Τί δουλειά ἔχει ἕνας θεολόγος μέ τούς ὑβριστές τοῦ Χριστοῦ;
Ὅλοι αὐτοί οἱ συμμετέχοντες λίγο - πολύ εἶναι ἀναμενόμενα ὀνόματα γιά τήν ἡμερίδα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων. Αὐτό πού δέν εἶναι ἀναμενόμενο εἶναι ἡ συμμετοχή τοῦ Κωνσταντίνου Κορναράκη, καθηγητῆ Χριστιανικῆς Ἠθικῆς - Βιοηθικῆς, τοῦ τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ.

Ἄραγε τί δουλειά ἔχει ἕνας θεολόγος, σέ μιά ὁλοφάνερα ἀντιχριστιανική ἡμερίδα; Τί ἀκριβῶς θά συζητήσει ὁ κ. Κορναράκης ὡς θεολόγος μέ ἀνθρώπους πού ἀντιλαμβάνονται τήν Ἐκκλησία ὡς «σκοταδισμό», δόγμα «καθυστερημένων» ἀνθρώπων, «τυραννία», «μάστιγα» τῆς ἀνθρωπότητας, «μεσαίωνα» καί «σπεῖρα ἀπατεώνων»;

Ὑπάρχει γόνιμο ἔδαφος συζήτησης μεταξύ τοῦ κ. Κορναράκη καί μιᾶς ὁμάδας ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀποκτήσει νόημα ζωῆς μέ τό νά βλασφημοῦν κάθε πτυχή τῆς Ὀρθοδοξίας; Εἶναι δυνατόν νά προκύψει τό ὁποιοδήποτε ὄφελος σέ ἕνα τοξικό περιβάλλον πού ἀποτελεῖται ἀπό σκουριασμένα μυαλά καί «ταλιμπάν» της ἀθεΐας πού λυσσομανούν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας;

Ποιόν ἐκπροσωπεῖ ὁ κ. Κορναράκης σέ αὐτήν τήν ἀντιχριστιανική ἡμερίδα; Τόν ἑαυτό του; Τήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας πού θά ἀπευθύνεται σέ... ἄθεους; Τίς δημόσιες σχέσεις του; Τήν Ἐκκλησία δέν τήν ἐκπροσωπεῖ σίγουρα. Καί μόνο τό ὀνοματεπώνυμο ἑνός θεολόγου, σέ μιά λίστα ὀνομάτων πού στήν πλειοψηφία της ἀπαρτίζεται ἀπό διῶκτες τῆς Ὀρθοδοξίας, «χτυπάει» πολύ ἄσχημα. Ἕνας θεολόγος στήν ἐκδήλωση τῆς Ἕνωσης Ἀθέων, ἀκούγεται σάν ἕνα πολύ κακόγουστο ἀνέκδοτο.

Μήπως ὁ κ. Κορναράκης βρίσκεται ἐκεῖ γιά νά ἐκπροσωπήσει κάποιες οἰκουμενιστικές ἰδέες του, πού ταυτίζονται μέ τήν νεοταξική ρητορική; Ἔχει τήν σημασία του πώς ὑπῆρξε ἐπιστημονικός ὑπεύθυνος καί συγγραφέας τῆς συγγραφικῆς ὁμάδας τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν τῆς Ἐ΄ Δημοτικοῦ. Ἡ πρόσκληση του στήν ἡμερίδα δέν εἶναι διόλου τυχαία. Ἡ πολυετής προσπάθεια νά ἀλλοιωθεῖ ὁ χαρακτῆρας τῶν θρησκευτικῶν καί νά καταντήσει ἕνα ἐντελῶς ἄχρωμο, ἄγευστο καί «γκρίζο» μάθημα θρησκειολογίας, ἐπίσης δέν εἶναι τυχαία.

Ἀσφαλῶς «ἔχουν γνώση οἱ φύλακες» γιά ὅλα αὐτά. Ἡ φθοροποιός δράση τῆς Ἕνωσης Ἀθέων, εἶναι πλέον ἐντελῶς προβλέψιμη. Οἱ τακτικές τους εἶναι γνωστές. Ἡ ἀντιχριστιανική μανία πού τούς χαρακτηρίζει, τούς προδίδει συνεχῶς καί τούς ἐκθέτει. Ἴσως θά ἦταν φρονιμότερο νά παρατήσουν τήν προώθηση τῶν ρατσιστικῶν ἰδεῶν τους καί νά ἐπιστρέψουν στίς σπαλομπριζόλες, γιατί σίγουρα ἐκεῖ τά καταφέρνουν καλύτερα...

sportime

 

πηγή:  orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας