Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Ἡ σχετικοποίησις τοῦ δόγματος εἰς τὸν Παπισμὸν πρὸς χάριν τοῦ “πρωτείου”

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀναφερόμενος στὸν Πάπα, τονίζει πὼς «εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο». Διαβάζοντας κάποιος γιὰ πρώτη φορά αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ὅσιος Πορφύριος γιὰ τὸν Πάπα, ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμα ὁμολογιακὸ λόγο γιὰ τὴν Παπικὴ ἐξουσιαστικὴ μάνητα.

Πρωτίστως φυσικὰ ὁ Ὅσιος Πορφύριος, αὐτὸ ἤθελε νὰ καταδείξει. Τὴν ἄλλη διάσταση ὅμως ποὺ ἔχει ὁ λόγος τοῦτος, τὴν ἀντιλαμβάνεται κάποιος ἂν δεῖ τὰ διαδραματιζόμενα μὲ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κορσικῆς σήμερα, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται στὸν Παπισμὸ ὡς οὐνίτες.

Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ἱστορία, τὸ ἔτος 1676, 700 περίπου Μανιάτες πῆγαν καὶ κατοίκησαν ὡς ἐξόριστοι στὴν Κορσικὴ μετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες. Οἱ Παπικοὶ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ μνημονεύουν τὸν Πάπα καὶ αὐτὸ ἦταν τὸ μόνο ποὺ ἀρχικὰ τοὺς ζητήθηκε, ἀφήνοντάς τους νὰ τελοῦν τὶς Ἀκολουθίες μὲ βάση τὸ Βυζαντινὸ τυπικὸ καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἔγιναν οὐνίτες.

Ἂν ἐπισκεφθεῖ κάποιος στὶς μέρες μας τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα τὸ ναὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κορσικῆς, θὰ νομίσει ὅτι βρίσκεται σὲ ναὸ Ὀρθοδόξων, ἀφοῦ θὰ παρατηρήσει νὰ ψάλλονται οἱ Ἀκολουθίες στὰ Ἑλληνικὰ καὶ μὲ βάση τὸ Βυζαντινὸ τυπικό. Πρὸς τοῦτο ἀποστέλλεται οὐνίτης ἱερέας, τῆς λεγόμενης “Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐξαρχίας” στὴν Ἑλλάδα.

Πολλοὶ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ τὴν Μάνη κυρίως, ἐπισκέπτονται τὴν Κορσικὴ τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, συνεορτάζοντας μὲ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἑνώθηκαν μὲ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες τῆς Κορσικῆς ἐπισκέπτονται τὴν Μάνη νὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα. Ἔτσι συνεορτάζουν Ὀρθόδοξοι καὶ Οὐνίτες τὸ Πάσχα, μὲ τὴν ἐθνικὴ χροιὰ νὰ ἀναγκάζει πολλοὺς σὲ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ γεγονότος.

Παρατηροῦμε λοιπὸν τὴ μεγάλη σχετικοποίηση τοῦ δόγματος ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἀντιλαμβανόμαστε πλήρως αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ὅσιος Πορφύριος γιὰ τὸν Πάπα, πὼς «εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο».

Τὴν ἴδια πρακτικὴ τῆς σχετικοποίησης τοῦ δόγματος ἀπὸ Παπικούς, σὲ ἄλλη φυσικὰ μορφή, παρατηροῦμε καὶ σὲ καλούμενες “μοναστικὲς” κοινότητες, ποὺ μὲ βάση τὸν Βατικάνειο «Κώδικα Κανονικοῦ Δικαίου», θεωροῦνται «Ἰδιωτικὲς ἑνώσεις πιστῶν». Χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινότητα Taize», ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Γαλλικῆς Βουργουνδίας. Τὴν συναποτελοῦν Παπικοί, Προτεστάντες καὶ “Ὀρθόδοξοι”. Τὸ τί ἔχουν σοφισθεῖ εἶναι ὁλοφάνερο.

Τὰ ἴδια παρατηροῦμε καὶ στὴν “μοναστικὴ” κοινότητα τοῦ Bose (Monastero di Bose), ἡ ὁποία εἶναι μία οἰκουμενιστικὴ κοινότητα. Καὶ μόνο στὸ λεγόμενο “ἑορτολόγιο” τοῦ Bose γιὰ παράδειγμα νὰ ἀνατρέξει κανείς, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Ἐκκλησίες θυμηθεῖτε», τὶς ὁποῖες καλεῖ «διάφορες παραδόσεις», ὅπου ἀναφέρεται ποιὸς ἑορτάζει τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ἡ κάθε μία τῶν καλουμένων ἀπὸ τοὺς παπικοὺς “παραδόσεων”, τῶν Ἀγγλικανῶν, Παπικῶν, Λουθηρανῶν, Μαρωνιτῶν, Κοπτῶν τῆς Αἰθιοπίας, τῆς λεγόμενης “Ἀσσυριακῆς ἐκκλησίας”, τῆς λεγόμενης “Συριακῆς καθολικῆς ἐκκλησίας”, Ὀρθοδόξων, Οὐνιτῶν, κλπ., θὰ ἀντιληφθεῖ τὴν πρακτικὴ τῆς σχετικοποίησης τοῦ δόγματος ἀπὸ τοὺς Παπικούς.

Δικαίως ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀναφερόμενος στὸν Πάπα, τόνισε πὼς «εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο».

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας