Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Πάσχα 2021: Οἱ εἰδικοὶ θέλουν νὰ μᾶς περιορίσουν καὶ τὸ φετινὸ Πάσχα, ἀλλὰ γιὰ τὸν τουρισμὸ ὅλα εἶναι… ρόδινα!

 

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
«Νὰ ἀνταλλάξουμε τὸ Πάσχα γιὰ ἕνα καλὸ καλοκαίρι» φαίνεται νά ὑποστηρίζουν ἀρκετοὶ εἰδικοί τό τελευταῖο διάστημα, προσθέτοντας ἀκόμα ἕναν κρίκο στὴν μακριὰ ἁλυσίδα ἀκατάσχετης ὑποσχεσιολογίας ποὺ ἔχει κάνει τοὺς πολίτες νὰ χάσουν κάθε ἐμπιστοσύνη.
Βάζουν «φρένο» στὶς μαζικὲς μετακινήσεις γιὰ Πάσχα στὴν ἐπαρχία καὶ ἐκφράζουν τὴν… ἀνησυχία τους γιὰ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
«Νὰ ἀνταλλάξουμε τὸ Πάσχα» λένε, ὅπως εἴχαμε ἀνταλλάξει καὶ τὸ προηγούμενο Πάσχα γιὰ μπορέσουμε νὰ εὐχαριστηθοῦμε τὸ ἑπόμενο Πάσχα. Ὅπως εἴχαμε κλειστεῖ στὰ σπίτια τὸ Νοέμβριο τοῦ ΄20, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ εὐχαριστηθοῦμε τὰ Χριστούγεννα. Ὅπως κλειστήκαμε στὰ σπίτια τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ Θεοφάνεια, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γιορτάσουμε τὸ φετινὸ Πάσχα. Καὶ τώρα ποὺ... φτάνει τὸ Πάσχα, τὸ νέο… καρότο εἶναι τὸ καλοκαίρι.

Ἴσως νά μᾶς καλέσουν νὰ ἀνταλλάξουμε καὶ τὸν φετινὸ Δεκαπενταύγουστο γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει ἐγκλεισμὸς τὸ φθινόπωρο ἢ νὰ ἀνταλλάξουμε καὶ τὸ φθινόπωρο γιὰ νὰ ἔχουμε καλὰ Χριστούγεννα.

Τὸ σίγουρο εἶναι πὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς συνεχίζουν νὰ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες μίας κοινωνίας ποὺ ἔχει συνθλιβεῖ κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν «αἰώνιων» lockdown. Ἀσχολοῦνται ἐμμονικὰ μὲ τὴν οὐρὰ τοῦ ἐλέφαντα στὸ δωμάτιο καὶ ὄχι μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἐλέφαντα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ μία ἐγκληματικὴ πολιτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ διαχείριση τῆς πανδημίας.

Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει καλὰ πλέον πὼς ὅλες θρησκευτικὲς ἑορτὲς ἀλλά καὶ οἱ ἐθνικὲς ἐπέτειοι ἔχουν γίνει «ἐξιλαστήρια θύματα» γιὰ ὅλες τὶς ἀποτυχίες ποὺ συντελοῦνται ἀπὸ ἐπιτροπὴ καὶ κυβέρνηση ὅλο τὸ ὑπόλοιπο διάστημα. Ἢ ἀκόμα χειρότερα, κάποιες φορὲς χρησιμοποιοῦνται ὡς ἄλλοθι γιὰ ἀκόμη σκληρότερα περιοριστικὰ μέτρα.

Συνεχίζουν νά μὴν δημοσιεύουν τὰ πρακτικὰ τῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων, γιατί ὅπως ὑποστηρίζουν, κάτι τέτοιο θά ἔπληττε «τὴν ἀνεξαρτησία καὶ εὐθυκρισία τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς».

Ἐνῶ σύμφωνα μὲ διαρροὴ πρακτικῶν ποὺ δημοσίευσε ἡ «Δημοκρατία», φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὶς εἰσηγήσεις καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἀκολουθεῖ λαμβάνοντας συμβουλευτικὸ ρόλο. Ἡ ἐπιτροπὴ «χορεύει» στοὺς ρυθμοὺς τῆς κυβέρνησης καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ὅπως ὑποστηρίζουν κατὰ καιροὺς κάποια κυβερνητικὰ στελέχη γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς παρανοϊκὲς ἀποφάσεις τους.

Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν τηλε-εἰδικῶν ξεκίνησε νὰ προεξοφλεῖ πὼς ἂν ὑπάρξουν μαζικὲς μετακινήσεις ἐκτὸς νομοῦ θὰ εὐνοηθεῖ ἡ μετάδοση (ἐνῶ ἡ μετάδοση ἔχει συντελεστεῖ ἤδη σχεδὸν σὲ ὅλους τούς Νομοὺς τῆς Ἑλλάδας). Προεξοφλοῦν ἀπὸ τώρα πὼς τὰ κρούσματα θὰ πέσουν λίγο ΜΕΤΑ τὸ Πάσχα, ἐνῶ ἤδη ἡ κυβέρνηση φέρνει τσάρτερς «καθαρῶν» τουριστῶν μὲ «πιλοτικὰ» προγράμματα καὶ ταυτόχρονα «παρηγοροῦν» τοὺς Ἕλληνες μὲ ἐκεῖνο τὸ χιλιοειπωμένο «φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ».

Ἑνὸς τούνελ πού δείχνει νὰ μὴν τελειώνει ποτὲ γιὰ τοὺς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ νοιώθουν ὑποβιβασμένοι καὶ ἐξαπατημένοι ἀπὸ ἀτελείωτες κούφιες ὑποσχέσεις. Ἡ μετακίνηση στὸ χωριὸ ἐκτιμᾶται στὴν παροῦσα φάση ὡς ἐπικίνδυνη, ἡ πτώση τῶν κρουσμάτων μετὰ τὸ Πάσχα θεωρεῖται… δεδομένη καὶ παράλληλα γινόμαστε θεατὲς τῆς προσμονῆς ἑνὸς ἄλλου, «λαμπροῦ» καὶ «ἀνέφελου» κόσμου, τοῦ κόσμου τοῦ τουρισμοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ κ. Θεοχάρης ἀνακοίνωσε ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀνοίξει (ξανὰ) τὶς ἀγκάλες της ἀπὸ τὶς 14 Μαΐου.

Στὶς 2 Μαΐου πού θὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα ὁ κίνδυνος ἐκτεταμένης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ θὰ εἶναι… αὐξημένος, ἐνῶ στις 14 Μαΐου μέ κάποιον περίεργο τρόπο θά… ἀδρανοποιηθεῖ.

Θεωρείται ἤδη ἀποφασισμένο πὼς οἱ… «κεκαθαρμένοι» καὶ «ἀνώτεροι» τουρίστες, φέροντας τὰ πολύτιμα πιστοποιητικὰ ἐλευθερίας τους, θὰ μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ὀμορφιὲς τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ οἱ… ἀπείθαρχοι Ἕλληνες θὰ πρέπει νὰ ἀναλογίζονται ἔγκλειστοι τὶς συνέπειες τῶν (ἀτομικῶν) εὐθυνῶν τους καὶ νὰ προαυλίζονται ὅποτε δίνει «χάρη» ὁ κ. Χαρδαλιᾶς.

 

πηγή:  orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας