Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Ἀνακοίνωση ἀγρυπνίας γιὰ τὴν «ὁμοφυλόφιλη ὑπερηφάνεια»

Σκοτίζεται ἐνώπιόν μας ὁ ἥλιος ποὺ ἀνάβει ὁ Θεὸς τὴν κάθε ἡμέρα καὶ ἡ χρυσὴ ἀστραπὴ τῆς θείας μυστικῆς ἱερουργίας, κάθε φορὰ ποὺ λαμβάνει χώρα ἡ ἐπαίσχυντη ὑπερήφανη παρέλαση τῆς δαιμονιώδους ἀναίδειας. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀντικρίζουμε ἀδελφοί, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ στάζουν οἱ οὐρανοὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τὴν εὐσπλαχνία στὰ ἀμπέλια καὶ τὶς ἀκρογιαλιὲς τῆς πατρίδας μας; Πῶς ἀντέχουν οἱ καρδιές μας τὸν πόνο; Πῶς βαστᾶνε τὰ γιασεμιὰ καὶ οἱ βασιλικοὶ νὰ ἀνθίζουν τέτοια ἡμέρα στὶς αὐλὲς τῶν Μονῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν μας; Πῶς οἱ τάφοι τῶν δικαίων μένουνε κλειστοί;
Ἐλᾶτε νὰ διαδηλώσουμε λειτουργικὰ καὶ ταπεινὰ τὸν πόνο μας∙ νὰ μαρτυρήσουμε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος∙ νὰ καταδείξουμε ἐν μυστηρίῳ τὴν εἰδωλολατρεία∙ νὰ μὴν συγκοινωνοῦμε μὲ αὐτὸ τὸ ἄκαρπο ἔργο τοῦ σκότους∙ καὶ νὰ ζητήσουμε τὸν ἱλασμὸ γιὰ τοῦτον τὸν ἐπιχειρούμενο μολυσμό, ποὺ.... ἐκδηλώνεται ἐξαιτίας καὶ τῆς δικῆς μας ἀδιαφορίας.

Ἡ ἀγρυπνία θὰ τελεστεῖ τὴν Παρασκευὴ 8 Ἰουνίου τὸ βράδυ, στὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ Ἐπιμενίδου 7 στὴν Πλάκα, ἀπὸ τὶς 8.00 μ.μ. ἕως τὴν 1.30 π.μ.

Ἂς ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας μὴ φύγουν τὰ πουλιὰ γιὰ ἀλλοῦ, μὴν ἀναχωρήσει ἡ χάρις, ὅπως κάποτε στὴν Βασιλεύουσα, καὶ τότε μόνο κλαῖμε.

Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου

π. Ἰωάννης Δρογγίτης

Ἐν Ἀθήναις, 6 Ἰουνίου 2018
 
πηγή:  orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας