Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Ἐπιδρομή Κάρτας τοῦ ΠολίτηΑποτέλεσμα εικόνας για σαραντης σαραντος καρτα πολιτηΤοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημέριου τοῦ Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
7-10-2015

Στίς μέρες μας εἶναι ἀπόλυτα κατανοητή ἡ ἀλλοτρίωση πού ὑπέστη ἡ Εὐρώπη, ἀπό αἰώνων μέχρι σήμερα.  Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική της ζωή μεταλλάχθηκε.  Ὁ οὑμανιστικός ὀρθολογισμός ἁπλώθηκε σέ ὅλα τά πεδία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέχρι καί στήν ἐσωτερική ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή.
Ὁ Ντοστογιέφσκυ ἐξέφρασε πειστικότατα καί παραστατικό­τατα στούς «Ἀδελφούς Καραμαζώφ» τήν παραπάνω ἀλλοτρίωση. Παρουσιάζει τόν Ἰησουίτη «Μέγα Ἱεροεξεταστή», τόν Καρδινάλιο τοῦ ἀλάθητου Ποντίφηκα νά μιλάει στό Χριστό καί μέ τό ἀσύλληπτο θράσος τῶν βασανιστῶν ἱεροεξεταστῶν νά τοῦ λέει: «Μεῖνε ἥσυχος,
Ἰησοῦ, στούς οὐρανίους θρόνους σου καί μήν ἐπεμβαίνεις στό ἔργο μας.  Θά σοῦ στείλουμε στούς οὐρανούς πάρα πολλούς ὀπαδούς.  Μόνο μήν ἀνακατεύεσαι μέ τά ἐργαλεῖα καί τίς μεθόδους τῶν ἱεροεξεταστικῶν ἐργαστηρίων μας».  Ἐννοεῖται βέβαια, ὅτι αὐτή ἡ ἱεροεξεταστική ὁλοκληρωτική τακτική ἁπλώνεται σέ ὁλόκληρο τόν Εὐρωπαϊκό χῶρο καί στούς ἐπί μέρους ἑταίρους.
Μέσῳ τῆς συνθήκης Σένγκεν κατοχυρώθηκε αὐτή ἡ πανευρω­παϊκή καχυποψία ἐναντίον κάθε εὐρωπαίου πολίτη, ὁ ὁποῖος a priori θεωρεῖται ὕποπτος καί εἶναι ὑποχρεωμένος πάντοτε καί πανταχοῦ νά ἀποδεικνύει τήν ἀθωότητά του.
Δυστυχῶς σ’ αὐτήν τήν ἀντίχριστη νοοτροπία ὑπέκυψαν καί οἱ κυβερνῆτές μας, ὅταν στό Ἑλληνικό κοινοβούλιο κυρωνόταν ἡ Συνθήκη Σένγκεν μέ τό Νόμο 2514/1997, ἐφόσον θριαμβευτικά οἱ ἀλληλοδιάδοχοι μεταλλαγμένοι κυβερνητικοί σχεδιασμοί εἶχαν ἤδη ἐντάξει τήν Ἑλλάδα στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα ἤ ἄλλως Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Σήμερα μέ ἀσφυκτικούς μοχλούς καί ἐργαλεῖα ἱεροεξεταστικά πασχίζουν νά μᾶς πείσουν κυβέρνηση καί σχεδόν ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά πατάξει κάθε κρατική δυσλειτουργία, κάθε ταλαιπωρία τοῦ πολίτη ἀπό τή δαιδαλώδη γραφειοκρατία, κάθε φοροδιαφυγή.  Πλήρης διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς θά ἀνθίσει, ἄν ἐφαρμοσθεῖ ἡ περιβόητη ΚτΠ.
Πράγματι σέ ὅλα πλέον τά ἐπίπεδα ζωῆς θά εἶναι ἔκθετος ὁ ταλαίπωρος ὁ πολίτης, ἀφοῦ οἱοσδήποτε θά μπορεῖ νά μαθαίνει ἀπό τήν Κάρτα του, ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα του καί νά τά ἐκμεταλλεύεται κατά τό ἑκάστοτε δοκοῦν αὐτοῦ ἤ ἄλλων πού θά τούς τά μεταφέρει ἤ ἐν γνώσει τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη  ἤ ἐν ἀγνοία του, φυσικά ὄχι πρός τό συμφέρον τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας, ἀλλά πρός πλήρη εὐτελισμό του καί περισσότερη δυστυχία του.
Ἤδη ὁ Ἕλληνας πολίτης εἶναι ἐξαθλιωμένος στά οἰκονομικά του.  Τιμωρεῖται καί μαστιγώνεται μέ τίς βαρύτατες φορολογίες ὡς φταίχτης.
Ἀσφαλῶς καί «φταίει» ὁ Ἕλληνας πολίτης, ἀφοῦ ἑκούσια κρατάει μέσα στό πνευματικό DNA του τήν τρισχιλιετῆ του δημοκρατική παράδοση καί κυρίως τήν ἐν Χριστῷ πνευματική του ὀρθόδοξη ἐλευθερία.  Ἀπεύχεται καί βδελύσσεται ὅλες τίς ἱεροεξεταστικές μεθόδους καί τακτικές, καθώς καί τή σκοπιμότητά τους.
Τό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν ἦταν ἀντιπολίτευση, εἶχε ὑποβάλει ἐπερώτηση στή Βουλή ἐκθέτοντας τεκμηριωμένα τήν ἀντίθεσή του στίς προθέσεις τῆς τότε κυβερνήσεως νά ἐκδώσει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Φαίνεται ὅμως ὅσο περνάει ὁ καιρός τόσο καί ἐπεκτείνονται οἱ ἀπαιτή­σεις τῆς Τρόϊκας καί τῶν ἀγορῶν (τῶν Τραπεζῶν) καί νεκρώνεται ὁσημέραι κάθε ἀντίδραση ἐκ μέρους τῶν περισσοτέρων κομμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. 
Ὁ οἰκονομολόγος καί καθηγητής κ. Στάθης Ἀδαμόπουλος συνέλεξε ὅλη τή δραστηριότητα τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. σχετικά μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
Μέ τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἴχαμε τίς κατωτέρω ἐξελίξεις:
Ὁ κ. Κατρούγκαλος ὡς Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερι­κῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης, ἐπεχείρησε νά καθιερώσει τήν Κάρτα Πολίτη (ἄρθρο 16 σχεδίου νόμου πού τέθηκε πρός διαβούλευση στό opengov ἀπό 17 ἕως 24 Μαρτίου 2015). Λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἀρνητικῶν σχολίων πού συγκέντρωσε τό συγκεκρι­μένο ἄρθρο στή διαβούλευση (98% τοῦ συνόλου), ἀποσύρθηκε ἡ πρόβλεψη γιά Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπό τό νομοσχέδιο πού τελικά ψηφίσθηκε (ἄρθρο 10 Ν. 4325/11-5-2015)
Σέ συνεργασία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐξέδωσε τήν Κάρτα Σίτισης. Διαβάζουμε ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας: «Ἡ κάρτα θά πιστώνεται μέ τό ἐπίδομα σίτισης πού δικαιοῦστε, καθ' ὅλη τή διάρκεια ἰσχύος τοῦ προγράμματος… Μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν κάρτα ἀποκλειστικά γιά ἀγορές τροφίμων σέ καταστήματα ἐμπορίας τροφίμων μέ τό σῆμα MasterCard στήν Ἑλλάδα, ὅπως supermarket, ὀπωροπωλεῖα, κρεοπωλεῖα, ἀρτοποιεῖα. Γιά νά πραγματοποιήσετε τή συναλλαγή, παραδίδετε τήν κάρτα στό ταμεῖο τῆς ἐπιχείρησης καί πληκτρολογεῖτε τόν PIN στήν εἰδική συσκευή POS……Τό ποσό χρεώνεται αὐτόματα στήν κάρτα, χωρίς καμία ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση. Ἡ Κάρτα Ἀλληλεγγύης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ἀγορές μέ ἄτοκες δόσεις ἤ στό διαδίκτυο γιά ἠλεκτρονικές ἀγορές. Ἐπίσης δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ΑΤΜ γιά ἀνάληψη μετρητῶν καί τό ποσό μέ τό ὁποῖο εἶναι πιστωμένη δέν μπορεῖ νά εἰσπραχθεῖ σέ μετρητά.»
Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἐκβιαστική ἐφαρμογή τῆς «Κοινωνίας χωρίς μετρητά», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἐκμεταλλεύονται κάποιοι τήν πενία καί τήν ἀνάγκη τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων. Θά μποροῦσε νά εἶχε δοθεῖ ἕνα ἐπίδομα στούς φτωχούς, ὅπως τό θέρμανσης ἤ τῶν τέκνων, χωρίς τόν ἐκβιαστικό χαρακτήρα ἑνός συστήματος Καρτῶν. Ἐπίσης σύμφωνα μέ τόν κ. Κατρούγκαλο: «προχωροῦν ἤδη πιλοτικές ἐφαρμογές τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὅπως ἡ κάρτα σίτισης, σέ συνεννόηση μέ τήν ἀναπληρώτρια ὑπουργό Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου», τό ΒΗΜΑ, 27/04/2015.
Μετά τόν ἀνασχηματισμό τῆς 17/7/2015 ὁ κ. Βερναρδάκης ἀνέλαβε στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὡς ἀναπληρωτής Ὑπουργός γιά θέματα διοικητικῆς μεταρρύθμισης. Στίς 22/7/2015 διαβάζουμε στά ΜΜΕ πώς «Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θά προχωρήσει καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, σέ ἐθελοντική βάση, καθώς θά εἶναι μία κάρτα ἡ ὁποία θά διευκολύνει τούς πολίτες, στίς συναλλαγές τους μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες… Προοπτικά ἡ κάρτα τοῦ πολίτη θά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς δυνητικές χρήσεις (ὡς κάρτα δημότη, ὡς κάρτα ἀσφαλισμένου, ὡς κάρτα ἀγρότη, ὡς κάρτα ἀσθενοῦς, ὡς κάρτα μετανάστη, ὡς κάρτα νέου κ.λπ.) καί θά περιλαμβάνει τόν Ἀριθμό Δελτίου Ταυτότητας καθώς καί τούς κωδικούς γιά τό πρόγραμμα taxis τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι νά ἐνσωματώσει ὅλες τίς ἠλεκτρονικές ὑπηρεσίες πού ἔχουν ἀναπτύξει τά ὑπουργεῖα καί νά ἀποτελέσει ἡ ἔξυπνη κάρτα τοῦ πολίτη «ὀμπρέλα» γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές πολιτῶν καί ἐπιχειρήσεων μέ τό κράτος.» (dikaiologitika.gr 22/7/2015)
Στό νέο μνημόνιο πού ψηφίστηκε στίς 14/08/2015, διαβάζουμε: «Ἕως τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἡ κυβέρνηση: α)…. β) θά ἐπεξεργαστεῖ, μέ τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τόν ἰδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο γιά τήν προώθηση καί τή διευκόλυνση τῆς χρήσης ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν καί τή μείωση τῆς χρήσης μετρητῶν, μέ ἐφαρμογή πού θά ἀρχίζει ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2016, γ)…» (σελ. 90, Ν.4336/14-8-2015)
Ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τῆς 20/9/2015 δημοσιεύονται στά ΜΜΕ οἱ προθέσεις τῶν Ὑπουργῶν:
Τέσσερις προτεραιότητες τίθενται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατίας στό Δημόσιο ἀπό τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί αὐτές εἶναι ἡ περαιτέρω ἁπλούστευση τῆς νομοθεσίας μέ στόχο τήν ἄρση τῶν διοικητικῶν βαρῶν, ἡ ἐνίσχυση τοῦ δικτύου τῶν ΚΕΠ καί τῆς διαδικτυακῆς πύλης ΕΡΜΗΣ, ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη καί ἡ ἐπέκταση τῆς ἠλεκτρονικῆς ὑπογραφῆς.
Ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Κουρουμπλῆς δήλωσε, ὅτι προωθοῦνται οἱ διαδικασίες γιά τήν ἑνοποίηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμοῦ ἀστυνομικῆς ταυτότητας, ὥστε νά παταχθεῖ ἡ γραφειοκρατία ἐνῷ ἀνέφερε ἐπίσης πώς σημαντικός εἶναι καί ὁ διοικητικός κώδικας, καθώς πολλές φορές πρόστιμα δέν εἰσπράττονται.
Τό ἀφορολόγητο (πού ἀναμένεται νά αὐξηθεῖ στίς 12.000 εὐρώ) θά δίνεται μόνο γιά τίς δαπάνες μέ κάρτα. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι πρέπει νά πληρώνουμε παντοῦ μέ κάρτα, σέ σοῦπερ μάρκετ, βενζινάδικα κ.λπ.
Θά παρέχεται ἔκπτωση φόρου γιά ἰατρικές δαπάνες μόνο σέ περίπτωση χρησιμοποίησης κάρτας. Αὐτή τή στιγμή οἱ πολῖτες πληρώνουν μέ μετρητά καί παίρνουν ἀπόδειξη ἡ ὁποία δέν ἐκπίπτει.  Τόσο ὁ Ι.Σ.Α. ὅσο καί ὁ Π.Ι.Σ. ἔχουν ἤδη ἐκφράσει αἰτιολογημένες ἀντιρρήσεις γιά τήν πληρωμή μέ κάρτα στά ἰατρεῖα.
Σέ ἡμερίδα γιά τίς ἠλεκτρονικές πληρωμές πού ἔγινε στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου 2015, πέραν τῶν ἄλλων προτάσεων, ζητήθηκε ἀπό τόν ἀναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Eurobank, κ. Θεόδωρο Καλαντώνη τό ἑξῆς: «Ἐπιμερισμός τῆς πίστωσης μισθοδοσίας δημοσίων ὑπαλλήλων καί συνταξιούχων σέ δύο διακριτά τμήματα, ὅπου τό ἕνα τμῆμα μπορεῖ νά πιστώνεται σέ προπληρωμένη κάρτα καί θά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀποκλειστικά γιά ἠλεκτρονικές συναλλαγές». (πηγές: dikaiologitika.gr, iefimerida.gr, capital.gr.)
Ἀποκαλύπτεται στήν πράξη, ὅτι ἔχουν δίκαιο οἱ ἱστοσελίδες πού ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ παγκόσμιοι κυβερνῆτες (τραπεζῖτες;) θέλουν ἁλυσσοδεμένους ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς καί μέσα στόν ὑπολογιστή τους μέ πρώτους αἰχμαλώτους ὅλους τούς κακούς Ἕλληνες πολῖτες.
Πρός ἐπίρρωση ὅλων τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, τά ὁποῖα κραυγάζουν γιά τούς ἐφιαλτικούς σκοπούς τῶν παγκοσμίων δικτατόρων, ἔχουμε τίς προφητεῖες τοῦ συγχρόνου μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Παϊσίου.
Πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀρκετοί, εἶχαν ἀμφισβητήσει τά ἰδιόχειρα γραπτά του πάνω στό θέμα αὐτό τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, πού μετονομάστηκαν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Εἶχαν μάλιστα ἰσχυρισθεῖ, φεῦ, ὅτι ὁ ἅγιος Γέροντας εἶχε παραπλανηθεῖ ἀπό μία προτεστάντισσα ὀνόματι Relf καί ἐξ αὐτῆς πήγαζε ἡ φοβία του γιά τό 666 καί τά λοιπά.
Τώρα ὅμως πού ἔρχεται στό φῶς ὅλη ἡ ἀσκητική καί ἁγία ζωή του καί ὁ πλουσιώτατος Θαβώρειος φωτισμός του, ὅλοι οἱ καλο­προαίρετοι χριστιανοί διαβάζουν προσεκτικότερα τήν ἐσχατολογία του καί προβληματίζονται.  Εἶναι πολύ συγκεκριμένες οἱ προβλέψεις του καί οἱ προφητεῖές του γιά τήν Κάρτα καί δέν μποροῦν καθόλου εὔκολα νά ἀκυρωθοῦν.


Τήν τελευταία δεκαετία, ἀλλά ἰδιαίτερα τήν παρελθοῦσα πενταετία ἔχουν βάλει στοίχημα οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, σώνει καί καλά, νά μᾶς «ἐκπολιτίσουν», νά μᾶς συμμορφώσουν, νά μᾶς κάνουν ὀσφυοκάμπτες ὅλους τούς Ἕλληνες πολῖτες, ἀπό τά νεογέννητα νήπια, μέχρι καί τούς πεθαμένους, γιατί χωρίς Κάρτα τοῦ Πολίτη οὔτε νά ζήσουμε θά μποροῦμε οὔτε καί χωρίς ΚτΠ νά … ἐνταφιαστοῦμε…
Σήμερα λοιπόν δέν μᾶς ζητεῖται ἀνοιχτά, ἀπροκάλυπτα νά δηλώσουμε ρητά, λεκτικά, ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, οὔτε νά ποδοπα­τήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος μας, οὔτε τίς ἅγιες εἰκόνες.  Οὔτε ἐπιμένουν πλέον στό 666, ὅπως σέ προγενέστερες πιέσεις πολιτικῶν πού ἔλεγαν: Μά τί κάνετε ἔτσι;  Τό 666 εἶναι ἕνας ἀριθμός μεγαλύτερος ἀπό τό 665 καί μικρότερος τοῦ 667.  Ἐμεῖς τούς ἀπαντούσαμε: Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι, δηλαδή ἕνας τυχαῖος ἀριθμός μεταξύ τοῦ 665 καί τοῦ 667, γιατί ἐπιμένετε σ(α)τανικά νά τοποθετηθεῖ στίς ἠλεκτρονικές - ὅπως τίς ὀνομάζαμε τότε, πρό εἰκοσαετίας – ταυτότητες;  Γιατί νά μήν τοποθετηθεῖ π.χ. ὁ ἀριθμός 888 ἤ 757 ἤ κάποιος ἄλλος;  Βέβαια ἐκεῖνοι, οἱ φαιδροί ὑπουργοί ἤ βουλευτές, ἀκριβοπληρωμένοι ἀπό τούς δικτάτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπιστράτευαν ἐπίσης ἀκριβοπληρωμένους δημοσιογράφους, γιά νά εὐτελίζουν τό θέμα καί νά γελοιοποιοῦν τούς ὁμολογητές χριστιανούς.
Ὅλες πάντως οἱ εὐγενεῖς ἐν Χριστῷ ἀντιδράσεις κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἤ τῆς μεταλλαγμένης Γεωργακικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἔφεραν ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ τόν πρῶτο λόγο καί τόν τελευταῖο στό ἱστορικό γίγνεσθαι, καί δή τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων, τόν ἔχει ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλευόντων καί Κύριος τῶν Κυριευόντων ἐν Τριάδι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Πανάγιον  Πνεῦμα.
Τό μόνο πού κάναμε, ἐμεῖς οἱ μικροί, εὐτελεῖς, ἀνάξιοι, φανατικοί ἤ μή, ἦταν, ἄλλοτε κομψά καί ἄλλοτε ἄκομψα νά ὁμολογοῦμε τά τοῦ Χριστοῦ κελεύσματα λαμβανόμενα ἀπό τήν ἱερότατη Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἠγαπημένου, παρθένου, ἐπιστηθίου φίλου τοῦ Κυρίου μας.  Ὁ καλός Θεός βλέποντας τήν καλή ἐν Χριστῷ βούληση καί τήν ὁμολογία Χριστοῦ ἐκ μέρους  τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνίων ἔστω κληρικῶν καί πολλῶν πιστῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, οἰκονόμησε ἔτσι τίς ἐξελίξεις, ὥστε – Δόξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ - νά ἀπειλούμαστε μέν, ὅπως ἀπειλοῦνται τά κακά παιδιά, ἀλλά νά μήν ὑποχρεούμαστε νά δώσουμε ἀκόμα γῆν καί ὕδωρ καθώς καί τήν ψυχή μας στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ὁσημέραι ἰδρυομένου παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.
Μᾶς κάνει ἐντύπωση πῶς ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, ἄνθρωπος καί πολιτικός ἔντιμος καί χριστιανός ἐμφανίστηκε στίς 5-10-2015 σέ συνάντηση μέ τό μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Ὁ κ. Κουρουμπλῆς δέν ἔχει ἀσφαλῶς πληροφορηθεῖ σωστά, ὅτι οἱ ἀντιθέσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν κύκλων δέν εἶναι ἀσήμαντες.  Ἄς ἀναλογισθεῖ ὡς συνειδητός χριστιανός, ὅτι ἡ εὐθύνη του θά εἶναι ἀσυλλήπτων διαστάσεων.  Θά δώσει λόγο στόν ἀληθινό ἐν Τριάδι Θεό, γιά τήν καθέλκυση τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ στό παγκόσμιο κράτος τοῦ ἀντιχρίστου. Μή γένοιτο! Μή γένοιτο! Μή γένοιτο!
Βέβαια μετά ἀπό τά capital controls ἀναγκάστηκαν πολλές χιλιάδες ἐλλήνων πολιτῶν ἀδελφῶν μας νά παραλάβουν πιστωτικές κάρτες, γιά νά ἀντλοῦν τά ψίχουλα μετρητά ἀπό τίς τράπεζες καί μάλιστα μέ πολύ κόπο καί ταλαιπωρία.  Εἴπαμε: φταίει ὁ ἕλληνας πολίτης, γιατί ἐπιμένει μέ ὅλη τή συμπεριφορά του καί τό ὀρθόδοξο εἶναί του καί τό ὀρθόδοξο ἦθός του, ἀλλά καί μέ τήν ὀρθόδοξη ἐλεύθερη μαρτυρία του, νά ἀντιστέκεται στόν Εὐρωπαϊκό ἀντίχριστο ὁλοκληρωτισμό.
Γνωρίζει ὅμως ὁ ἁπλοϊκός Ἕλληνας πολίτης ὅτι ἡ πιστωτική Κάρτα δέν εἶναι ἡ ΚτΠ.  Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας κατανοητό καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική Κάρτα Συναλλαγῶν:
α. μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμ­ματιζόμενο,
β.  εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης  χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση
γ.  ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων,  ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχείᾳ ἅπαντα τά  προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.
Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτές μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν θά ἀντικαταστήσει  πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν.
Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλλαγῆς:
α.  ἐπιβάλλεται μόνο στόν πάμφτωχο ἤ ψευδομικρο­με­σαῖο Ἕλληνα πολίτη,
β.  δέν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ ἔχουν τήν δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφω­νιῶν, μέ τίς τράπεζες καί
γ. ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές,  ἔχει τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πάνω σέ θέματα οἰκονομικῶν καί οἱ ἀποφάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ἀλλά μέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς νόμοι τοῦ «Κράτους».
Ἄς ὑπενθυμίσουμε ὅτι τουλάχιστον ἑκατό χιλιάδες ἀδελφοί ἔχουν δηλώσει ἠλεκτρονικά καί ὄχι μόνο, καί συνεχίζουν ἀσταμάτητα νά δηλώνουν, ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν ΚτΠ.  Καί τοῦτο διότι ἡ ΚτΠ εἶναι ἡ περιγραφόμενη στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἐφόσον χωρίς αὐτή δέν θά μπορεῖ ὁ πολίτης οὔτε νά ἀγοράσει οὔτε νά πουλήσει τίποτα, οὔτε καί νά δικαιωθεῖ.  Ὅλη του ἡ ζωή θά κρέμεται ἀπ’ αὐτή τή μοναδική δυνατότητα, νά ζεῖ μόνο μέ τήν Κάρτα, πού θά εἶναι δῶρο τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.  Φαίνεται πώς ἀρχικά δέν θά ἔχει τόν ἀριθμό 666, δηλωτικό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου γιά εὐνοήτους λόγους.  Ὁποιαδήποτε ἄλλη στιγμή ἀποφασίσει τό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος, θά μπορεῖ ἄδηλα καί κρύφια, μέσῳ τοῦ ὑπερσυγχρόνου μικροτσίπ RFID, χωρίς νά πάρουν εἴδηση οἱ κατέχοντες τήν Κάρτα, νά προσθέσει τόν δυσώνυμο ἀριθμό, τό 666, καί νά ὁλοκληρώσει ἔτσι τόν παγκόσμιο ἀντίχριστο σκοπό της.  Πανεύκολο θά εἶναι περαιτέρω νά γενικεύσει εἰς πάντα τά ἔθνη καί τό πολυπόθητο γιαυτήν δαιμονικό χάραγμα.
Ἄς εὐχηθοῦμε ταπεινά καί ἐγκάρδια οἱ εὐχές τῶν συγχρόνων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πάντων τῶν ἁγίων καί οἱ πολλές πρεσβεῖες τῆς κυρίας Θεοτόκου νά μᾶς τονώνουν στήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή καί νά σφυρηλατοῦν μέσα μας τό μαρτυρικό φρόνημα καί πρός τά ἔξω τήν καλή ἐν Χριστῷ ὁμολογία.

34 σχόλια:

 1. ΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΗΣ , ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
  ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ,
  ΣΥ Ο ΠΑΛΕ ΠΟΤΕ ΑΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ μου ,
  ΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ,
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΕΞΙΣΤΟΡΕΙΣ
  ΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ.
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ,ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ! ! ! ! ! !

  Ἀπολυτίκιον
  τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου, τοῦ ἁγιορείτου.

  Ἦχος Γ΄. Θείας πίστεως.

  Δρόμον ἄριστον ζήσας ἐνθέως,

  τὰ τῆς Πίστεως καθ' ὑποδείξας,

  τῶν οἰκουμενιστῶν ἐλέγξας τὸ βδέλυγμα,

  πατριαρχῶν τὸ μνημόσυνον ἔπαυσας,

  τὴν σκοτομίνην τῆς πλάνης διέλυσας,

  πάτερ, Ὅσιε, Παΐσιε παμακάριστε,

  Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε,

  τῆς πλάνης τῶν αἱρέτιζόντων
  ἡμᾶς ρύσασθε.
  ________________________

  Μεγαλυνάριον

  Ὑψώσας τὸν τῆς Πίστεως Θυρεὸν, ἡμᾶς ὁδηγήσας τῆ τῆς Χάριτος ἀτραπῶ ,ταγῶν αἱρετιζόντων,
  τὸν τύφον καταγγέλων, Παΐσιε ἐκφάντωρ Εὐχαῖς σου στήριξον.

  ΔΙΑ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΣΑΡΑΝΤΕ ;

  μὲ πόνο πολὺ σοῦ γράφω :
  Αatoc. ( λεξικὸν = ἑρμηνεία )


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Tό RFID τσιπάκι, ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό ἐπιστήμονες ἀνά τόν κόσμο, ὄτι ἔχει τό 666! Μόνο τό χαρτί τουαλέτας δέν τόν ἔχει ἀκόμη, κι αὐτό γιατί δέν ἔχει τσιπάκι.

  Ὅ,τι εἶναι μέ barcode, λειτουργεῖ μέ τό 666!
  Πῶς ἐσεῖς λέτε σεβαστέ Πατέρα Σαράντε, ὅτι μπορεῖ νά τόν προσθέσουν μετά καί παραπλανᾶτε τόν κόσμο;
  Ὁ πλανήτης ὁλόκληρος βοᾶ μέ στοιχεῖα ὅτι τίποτε ἠλεκτρονικό δέν λειτουργεῖ χωρίς τό 666!

  Τώρα μένει, νά μᾶς τό κάνουν ταυτότητα (κάρτα καί μετά μέσα στό σῶμα μας).
  Διαβάστε ὅλοι αὐτό:
  Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ "ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος" (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης) Β΄ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2015/05/2015_28.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἐκτός τῶν τόσων διαφωτιστικῶν πού θά βρεῖτε στό ἔντυπο περί ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ, θά βρεῖτε καί τήν ἠλεκτρονική δ/νση μίας ἀναλυτικῆς ἐργασίας τοῦ Διδάκτορος τῆς Πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο Βόννης κ. Σαχινιάν (τήν εἶχε στείλει καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), πού ἀποδεικνύει (ὅπως καί ἄλλοι), πώς τό barcode πού ὑπάρχει παντοῦ, ΕΧΕΙ ΤΟ 666! Ἐπίσης τό παραδέχονται οἱ πολιτικοί μας, ἀπό χρόνια πρίν! Ἐσεῖς σεβαστέ Πατέρα, ἀκόμη τό ψάχνετε ἄν θά ἔχει 666; Πῶς γίνεται αὐτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σταματῆστε νά παραπλανᾶτε τόν κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είστε σίγουρη ότι ο π. Σαράντης παραπλανάει τον κόσμο; Μήπως πρέπει να κατεβείτε λίγο από τα ύψη που νομίζετε ότι βρίσκεται ο εαυτός σας και να σεβαστείτε τον αγώνα που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι εδώ και δεκαετίες πάνω σε αυτά τα ευαίσθητα θέματα;
   Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αγώνας που γίνετε με ταραχή και με άγχος, δεν είναι εκ Θεού.
   Λυπάμαι πολύ για αυτές σας τις απόψεις και θλίβομαι διότι έχω αναδημοσιεύσει αρκετά κείμενα από το ιστολόγιό σας

   Διαγραφή
  2. Σέ κανένα ὕψος δέν βρισκόμαστε καί οὔτε κρίνουμε τούς ἀγῶνες κανενός, τούς ὁποίους καί σεβόμαστε. Ἀλλά εἴμαστε καί ἐλεύθεροι νά λέμε τήν ἄποψή μας, τήν ὁποία στηρίζουν πολλοί ἄλλοι πατέρες καί οἱ δικοί τους ἀγῶνες, ὅπως καί στοιχεῖα ἐπιστημόνων. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν δημοσίευση ἄρθρων μας. Προσπαθοῦμε πάντοτε γιά τήν ἀλήθεια. Ὅσο γιά τήν ταραχή καί τό ἄγχος...τί νά ποῦμε; Ἐφόσον μπορέσατε νά τά δεῖτε ἐπειδή θεωροῦμε πλάνη αὐτό πού γίνεται ὅταν κάποιοι δέν δέχονται ὅτι ὑπάρχει τό 666 στό ἠλεκτρονικό σύστημα, τί νά ποῦμε; Ὅπως ἐσεῖς ξέρετε. Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει καλά καί καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας.

   Διαγραφή
 6. Ἀγαπητό ἱστολόγιο Μακκαβαῖε,
  Κατ’ ἀρχήν συγχαρητήρια γιά τούς ἀγῶνες σου, εἰδικά σέ αὐτό τό πολύ εὐαίσθητο θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη πού εἶναι πάρα πολύ σημαντικό γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

  Ὅμως, θά συμφωνήσω μέ τό Ἱστολόγιο Καιόμενη Βάτος, σεβόμενος φυσικά τόν π. Σαράντη Σαράντο γιά τούς ἀντιοικουμενιστικούς ἀγῶνες του καί γιά τούς ἀγῶνες του ἐνάντια στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τόν σέβομαι, γνωριζόμαστε προσωπικά καί πάντα ὅταν μιλᾶμε αἰτοῦμε τήν εὐχή του.

  Ὅμως, εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι ὅτι τό 666 ὑπάρχει στά μικροτσίπ. Τό ἔχουν πεῖ πολλοί σεβαστοί Πατέρες καί Γέροντες (ζῶντες καί κεκοιμημένοι) προβλέποντας τά γεγονότα πού ἤδη ζοῦμε, καθώς ἐπίσης τό ἔχουν ἀποδείξει ἔγκριτοι ἐπιστήμονες σέ ὄλον τόν κόσμο καί τό ἔχουν παραδεχθεῖ πλεῖστοι πολιτικοί καί τεχνοκράτες. Αὐτό ἀποδεικνύουμε καί στήν Β΄ Ἐπαυξημένη Ἔκδοση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων μέ τά στοιχεῖα πού παραθέτουμε καί πού καλό θά ἦταν νά διαβάσει ὀ κόσμος.

  Ὅ,τιδήποτε ἄλλο, εἶναι ὄντως παραπληροφόρηση καί πιστεύω ὅτι λέγοντας αὐτό, δέν πρέπει νά θίγετια κάποιος, διότι ρίχνουμε φῶς στήν ὑπόθεση: «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ».

  Ὄντως, εἶναι σημαντικό νά ἀποδείξουμε ὄτι ὑπάρχει τό 666 καί ὡς ἐκ τούτου ἡ παραλαβή τῆς κάρτας-ταυτότητας θά ἰσοδυναμεῖ μέ ἄρνηση τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός μας καί τῆς Πίστεώς μας, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

  Μετά τιμῆς,
  Γέρων Σάββας Λαυριώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γέροντα Σάββα, ευλογείτε.
   Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διχαστούμε τώρα, τη στιγμή που οι κυβερνώντες είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην θέσπιση της ΚτΠ.
   Πρόκειται για ένα κείμενο που ξεκάθαρα αποτρέπει τον αναγνώστη να δεχθεί την κάρτα.
   π. Σάββα, περιμένουμε πολλά από εσάς σε όλα τα ανοικτά μέτωπα.
   Ας μην αναλωθούμε σε ανούσιες κόντρες που μας αποδυναμώνουν και διευκολύνουν το έργο της ανομίας που συντελείται.
   Ενωμένοι τους αντιμετωπίσαμε και ενωμένοι θα τους αντιμετωπίσουμε, με τη βοήθεια του Θεού
   ΥΓ: Η απάντηση αυτή είναι καθαρά προσωπική και δεν έχει καμία σχέση με τον π. Σαράντη, τον οποίο γνωρίζω λιγότερο από εσάς

   Διαγραφή
  2. Ἀγαπητό Ἱστολόγιο Μακκαβαῖε,
   Συμφωνῶ ἀπόλυτα ὅτι δέν πρέπει νά ἀναλωνόμαστε σέ ἀνούσιες κόντρες καί νά διχοστατοῦμε τώρα, πού εἶναι τόσο κρίσιμες στιγμές.
   Ὅμως, πρέπει νά εἴμαστε ξεκάθαροι στά ἑξῆς:
   α) ὅτι ἡ παραλαβή τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ εἶναι ἄρνηση τῆς Πίστεως,
   β) ὅτι ὁ λόγος πού ἀποτελεῖ ἄρνηση Πίστεως εἶναι ὅτι τό ἠλεκτρονικό σύστημα λειτουργεῖ μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666 πού ἀνήκει στό σύστημα τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Νέας Ἐποχῆς,
   καί
   γ) ὅτι δέν πρέπει νά παραλάβουμε τήν ΚΑΡΤΑ γι’ αὐτόν τόν λόγο καί ὄχι γιά τήν διασφάλιση τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν, ἀλλά γιά τήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως.
   Ἄν κάποιος δέν παραλάβει τήν ΚΑΡΤΑ γιά νά προστατεύσει τήν προσωπική του ζωή καί ὄχι γιά νά μήν ἀρνηθεῖ τόν Χριστό δεχόμενος τήν ταυτοποίηση μέ τό 666, δέν ἀποτελεῖ ὁμολογία Πίστεως καί ὡς ἐκ τούτου δέν ὁδηγεῖ στήν σωτηρία.
   Θά ἐπιθυμούσαμε ἀπό τούς σεβαστούς Πατέρες:
   α) νά θέτουν τό ζήτημα κυρίως σέ θεολογική καί ὄχι κατά κόρον σέ πολτικοκοινωνική ἤ ἄλλη βάση, ὅπως κάνουν καί οἱ κοσμικοί,
   β) νά εἶναι ξεκάθαροι ὡς πρός τήν ὕπαρξη τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666, ὄπως ἔχει πολλάκις ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπάρχει καί ὅπως καί οἱ ἴδιοι στό παρελθόν παραδέχονταν καί τώρα ἔχουν ἀλλάξει τήν γνώμη τους. Πόσες φορές θά πρέπει νά τό ἀποδείξουμε;
   καί
   γ) νά λένε ξεκάθαρα ὅτι δέν πρέπει νά παραλάβουμε την Κάρτα, ὥστε νά μήν αἰωρεῖται στίς συνειδήσεις τῶν Χριστιανῶν τό τί πρέπει νά κάνουν, σάν νά ἀποτελεῖ ζήτημα γιά διαπραγμάτευση.
   Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δέν ἦλθε νά βάλει εἰρήνη ἀλλά μάχαιρα καί νά διχάσει ὅταν πρόκειται γιά θέματα Πίστεως καί Ὁμολογίας!
   Ἑπομένως, ἡ ἀπουσία διχοστασίας ἐπιτυγχάνεται μόνο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐν ἀληθείᾳ καί ἁγάπῃ και ἐν εὐθύτητι καρδίας. Τό ναί ναί καί τό οὐ οὐ, ὅπως ζητᾶ ὁ Κύριος.
   Ὅποιος δέν πληροῖ αὐτές τίς προϋποθέσεις, διχοστατεῖ ὁ ἴδιος ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέν μπορεῖ νά προσάπτει πνεῦμα διχοσταστίας στούς ἄλλους καί νά τούς ζητᾶ «ἑνότητα» μαζί του. Ἡ ἑνότητα, μέ τήν ὁποία συμφωνοῦμε, πρέπει νά εἶναι ἐν Χριστᾢ, εἰδάλλως δέν εἶναι γνήσια πνευματική ἑνότητα.
   Τίς ἴδιες ἀπόψεις μέ τήν ἐλαχιστότητά μου ἐνστερνίζονται πλῆθος Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι δικές μας, ἀλλά προκύπτουν ἀπό τους Ἁγίους μας, ὅπως τούς: Ἅγιο Ἀρέθα, Ἄγιο Ἐφραίμ Σύρο, Ἅγιο Ἱππόλυτο κ.ἄ., καί δή ἀπό τόν νεοκαταταγέντα Ἅγιο Παΐσιο.
   Εὔχομαι ὁ Χριστός νά μᾶς φωτίζει ὅλους μας σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, νά μᾶς δώσει δύναμη νά Τόν ὁμολογήσουμε γιά νά μήν παραλάβουμε τήν κάρτα καί ἐν τέλει τό τελικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου.

   Μετά τιμῆς,
   Γέρων Σάββας Λαυριώτης

   Διαγραφή
  3. Ο π. Σαράντης είναι 1000 % ξεκάθαρος στο να μην παραλάβουμε την κάρτα.
   Επίσης, το ναι ναι και το ου ου δεν μπορείτε να το συσχετίζετε με το κατά πόσον υπάρχει ή θα υπάρχει το 666 στην κάρτα/ταυτότητα.
   Γιατί; Διότι δεν είναι κάτι σαφές, αλλά μετασχηματίζεται συνεχώς όπως συνηθίζει ο αρχέκακος. Ιδού: Σήμερα είναι (barcode), αύριο δεν είναι (αρχική μορφή κάρτας), αλλά μεθαύριο ξανά είναι (μελλοντική μορφή κάρτας, δηλ. αφού την έχουν πάρει στο χέρι πολλοί ανυποψίαστοι).
   Εδώ ταιριάζει το "πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς".
   Χώρια το QR Code, που αναφέρει ο φίλος από το ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα στο κοντινό μέλλον...
   Αυτοί μπορούν να κάνουν πολλά ταχυδακτυλουργικά, έτσι δεν είναι;
   Αυτά που λέει και πράττει ο π. Σαράντης είναι και εκκλησιαστικά και ορθά επιστημονικά και έχουν κοινωνική ευαισθησία γιατί δεν αποκλείουν συμπολίτες μας που αντιδρούν στο σταδιακό σκλάβωμά τους, αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει εις βάθος τα περί 666. Δηλαδή εσείς μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι κάποιος ή κάποιοι από αυτούς μεθαύριο δεν θα ξεπεράσουν σε ομολογία εσάς ή τον οποιονδήποτε;
   Αυτός είναι ο λόγος που συντασσόμαστε με τον π. Σαράντη και όχι βεβαίως επειδή είναι τρανταχτό όνομα (!), όπως αναφέρετε σε παλαιότερο σχόλιό σας.

   Διαγραφή
  4. Ο πατήρ Σάββας σε σχόλιο που έστειλε πιρν μήνες και μάλιστα επειδή του έκαναν επίθεση για το αγιορείτικο περιοδικό περί κάρτας πολίτη, δεν ανέφερε κανέναν όνομα συγκεκριμένο αλλά μιλούσε γενικά, αναφερόμενος στην λανθασμένη νοοτροπία πολλών να μην κοιτάζουν την αλήθεια και την ουσία, αλλά να θαμπώνονται από το όνομα (το οποιοδήποτε γνωστό όνομα) υπογράφει κάτι.

   Αλλά όποιος έχει την μίγα...μιγιάζεται.

   Διαγραφή
 7. Ἀνάρτηση ἀπό τό 2010.
  Επιστημονική απόδειξη της χρήσης του 666 στον barcode.
  http://orthodox-watch.blogspot.gr/2010/07/666-barcode.html

  Θαρροῦμε πώς τό ἐν λόγῳ ἱστολόγιο ἔχει σχέση μέ τόν π. Σαράντο.
  Ὑπάρχει καί ἐτικέττα τοῦ ἱστολογίου ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
  Ἄν, ὄχι, ζητοῦμε συγνώμη ἐκ τῶν προτέρων. Παρόλ' αὐτά, φιλοξενεῖται στό ἱστολόγιο τοῦτο ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τόν σεβαστό π. Σαράντο.
  Σημειώνουμε ἐπίσης, ὅτι εἴμασταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ στούς ἀγῶνες μαζί καί μέ τόν π. Σαράντο τό 2010 κατά τῆς κάρτας πολίτη τότε καί ΠΑΡΟΝΤΕΣ στίς συγκεντρώσεις στήν Ἀθήνα.

  Δικαίως λοιπόν ἡ ἀπορία μας περί τοῦ γιατί πῆραν τά πράγματα σχετικά μέ τό 666 ἄλλη κατεύθυνση, σέ σχέση μέ τό παρελθόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητοί μας φίλοι, πραγματικά είναι αξιοπερίεργο που θεωρήσατε δίκαιη τη απορία σας σχετικά με την αλλαγή πορείας για το 666 .
   Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι δεν έχετε τη κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με την "καρτα πολίτη" εάν όμως συμβαίνει αυτό, θα σας υπενθυμίσουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συνέθεσε επιτροπή για να ερευνήσουν αν η κάρτα θα έχει το 666, φυσικά δεν κατέληξαν πουθενά, αφού καμία από τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις δεν έδωσαν τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.
   Αντίθετα μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα περιέχει το 666, δηλαδή δεν θα είχε το γραμμωτό σύστημα barcode.
   Με αυτή την διαβεβαίωση θα μπορούσαν να εκδώσουν την κάρτα πολίτη χωρίς barcode αλλά μετέπειτα να το προσθέσουν... Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό; Δεν είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις μας παραπλανούν; Δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερο εικονικό σεβασμό στην Ορθόδοξη πίστη των Ελλήνων.
   Ο σεβάσμιος π. Σαράντης Σαράντος δεν άλλαξε καμία θέση ούτε καμία πορεία, αντικρούει τον ισχυρισμό τους ότι δεν θα έχει το 666 και ότι θα μπει στο μέλλον.

   Αγαπητή μας φίλη, διαχειρίστρια του ιστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, με τα γραφόμενα σας δημιουργείτε ηθελημένα ή άθελα σας μια αρνητική εικόνα για τον π. Σαράντη Σαράντο, που σε αυτούς τους καιρούς κάποιοι επωφελούνται για να τον κατηγορήσουν, έχοντας σπείρει πολλά ψέμματα εις βάρους του, διαβάλλοντας τον. Θα αναρωτιέστε γιατί; επειδή ο αγώνας ενάντια στην κάρτα πολίτη πρέπει για αυτούς να γίνεται μόνο από το παλαιό ημερολόγιο και να προβάλλουν τους εαυτούς τους αφού χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι θα τους "καπελώσουν" οι νέο-ημερολογήτες. Θέσεις απαράδεκτες επειδή ο αγώνας είναι κοινός με τον ίδιο εχθρό ...
   Επίσης η σύγχρονη τάση είναι η κατάργηση του barcode με ένα άλλο σύστημα το QRcode:
   http://www.dataonline.gr/qr-codes.html
   που δεν είναι γραμμωτό και δεν υπάρχει νέα ανάλυση εάν περιέχει το 666, τι έχετε να πείτε για αυτό; μπορείτε να αποδείξετε με στοιχεία ότι περιέχει το 666; αφού μόνο για το γραμμωτό σύστημα έχουμε στοιχεία.

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητοί Ἐλεύθεροι Ἕλληνες,

   Κατ' ἀρχήν δέν δηλώσαμε ποτέ ὡς Ἱστολόγιο πόσοι διαχειριστές εἴμαστε καί ποιοί εἴμαστε, δέν μᾶς γνωρίζετε προσωπικά, ὁπότε νά μᾶς ἀπευθύνεσθε στόν β΄ πληθυντικό.

   Κατά δεύτερον δέν μᾶς ἐνδιαφέρει καθόλου νά ἔχουμε προσωπική κόντρα μέ κανέναν, παρά μόνο ἡ ἀλήθεια καί πρός δόξαν Θεοῦ. Καί μάλιστα, ἐμεῖς ἔχουμε δεχθεῖ καί δεχόμαστε κατά καιρούς δημόσιες συκοφαντίες καί ἀγενεῖς συμπεριφορές ἐπί προσωπικοῦ καί ὄχι ἐπί θεολογικῆς βάσης ἀπό κάποιους, ὅταν δέν συμφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις μας. Στά δημόσια σχόλια φαίνονται.

   Κατά τρίτον, μέ ὅλα αὐτά πού γράψατε μπερδεύετε τόν κόσμο ἔτι περισσότερο, ὥστε νά μήν ξέρει τί τοῦ γίνεται περί Κάρτας Πολίτη. Ἔχετε ἐμπιστοσύνη στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο; Ἐμεῖς δέν ἔχουμε, διότι ἔχει ἐπαφές καί μέ μασόνους (δεῖτε σημερινό μας ἄρθρο) καί ἐπίσης πρόσφατα μοίραζε κάρτες σίτισης στούς πολυτέκνους (χωρίς ὑποτίθεται νά ξέρει τί περιέχει τό τσιπάκι τους...Ἐφόσον τό ψάχνει, πῶς μοιράζει κάρτες καί μάλιστα ὡς ἱεραποστολή;). Γιά νά μήν ποῦμε περισσότερα πού ἀφοροῦν δογματικά θέματα καί τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (φαίνεται σέ φωτό καί βίντεο ἕνα δεῑγμα ἀπό αὐτά στό σημερινό μας προαναφερθέν ἄρθρο).

   Ὁ π. Σαράντος ἄλλαξε πορεία,ἐφόσον ἐσεῖς τό θίξατε, διότι κάποτε παρότρυνε νά μήν λάβουν οἱ Χριστιανοί οὔτε τόν ΑΜΚΑ, ἀλλά καί αὐτό ἤρθηἀπό πλευρᾶς του, ὄπως καί ἡ ἀπόδειξη τοῦ 666 στόν barcode:
   http://orthodox-watch.blogspot.gr/2010/0/666-barcode.html

   Ὅσο γιά τήν σύγχρονη τάση πού λέτε, πρός τό παρόν ἰσχύει τό barcode! Tήν ὕπαρξη τοῦ 666 τήν ἔχουν ἀποδείξει ἐπιστήμονες (δέν θά ἐπαναλάβουμε τά ἴδια) καί ἔχουν δημόσια παραδεχθεῖ οἱ ἴδιοι οἰ πολιτικοί μας ἀπό χρόνια πρίν (Παπαδήμας, Βενιζέλος κ.ἄ.).
   Δέν εἴμαστε ἀφελεῖς. Ἐσεῖς τί λέτε; Ὑπάρχει τό 666 στόν barcode καί θά τό ἀφαιρέσουν ἀπὀ ὁποιοδήποτε ἄλλο τεχνολογικό εὐφεύρημα; Τήν στιγμή μάλιστα πού ὄλο καί περισσότεροι πολιτικοί ἀνά τόν κόσμο (ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, καί ὁ Τσίπρας προσωπικά-ὑπάρχει βίντεο) ζητοῦν Παγκόσμια Κυβέρνηση; Τήν στιγμή πού ἀποδεδειγμένα τσιπάρονται στό σῶμα χιλιάδες ἄνθρωποι, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη καί τό γραφόμενου περί χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου; (Ὑπάρχουν ἕνα σωρό ἀποδείξεις περί τούτου, φανταζόμαστε τίς γνωρίζετε ἴσως καί καλύτερα ἀπό ἐμᾶς). Τήν στιγμή ἐπίσης πού ἤδη εἶναι τσιπαρισμένοι πλεῖστοι;

   Λοιπόν γιά νά τελειώνουμε. Μέ ὄλα αὐτά μπερδεύεται περισσότερο ὁ κόσμος, ἐνῶ χρειάζεται ἕνα ἁπλό ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ, ΟΧΙ ΣΤΟ 666, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.

   Προσωπικά, ἐμεῖς δέν θέτουμε ὄπως ἐσεῖς τό ἐρώτημά:ἄν ἔχει τό 666 τό νέο σύστημα πού σημειωτέον δέν ἔχει ἐμφανισθεῖ ἀκόμη καί οὔτε ξέρουμε ἄν θά ἐμφανισθεῖ. Νά εἶστε σίγουρος πώς "ἄλλαξε ὁ Μανωλιός καί φόρεσε τό καπελάκι του ἀλλοιῶς". Γιά νά παραπλανήσουν τόν κόσμο, θά ἐμφανίσουν ἕνα πιό προηγμένο barcode, γιατί βλέπουν ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ξεσηκωθεῖ μέ δαῦτο.
   Ἐμεῖς, λοιπόν, θέτουμε τό ἐρώτημα διαφορετικά:
   Νά μᾶς ἀποδείξουν ὅτι δέν ὑπάρχει τό 666.

   Ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, γιά νά δημιουργοῦν σύγχυση.

   Διαγραφή
  4. Ἐπαναλαμβάνουμε:
   Νά μᾶς ἀποδείξουν ὅτι δέν ὑπάρχει τό 666.
   ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ.

   Κι ἄν γίνει αὐτό ἀπό τούς ψεῦτες καί τούς ἄθεους πολιτικούς μας πού ἔχουν βουλιάξει τήν Ἑλλάδα, πού τά "μυστήρια" φρονήματά τους ὑπάρχουν μέ ντοκουμέντα δημόσια σέ μεγάλο βαθμό, καί πού μᾶς φέρνουν πάλι πρό τῶν πυλῶν τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ, ὄπως προέβλεψε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὀ Ἁγιορείτης, σφυρίξτε μας κλέφτικα.

   Ἡ ἐμπιστοσύνη ἔχει χαθεῖ.

   Διαγραφή
  5. Καί μία δήλωση:
   εἴμαστε τοῦ νέου ἡμερολογίου καί δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ δική μας δόξα (τό καπέλωμα ἀγώνων....κ.λ.π.).
   Εἴμαστε πιόνα στά χέρια τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ πού μᾶς βάζει καί γιά ὄσο θέλει.
   Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια καί νά δοξάζεται ὁ Θεός.
   Καί προπαντός, δέν θέλουμε νά πειράξουμε κανένα πρόσωπο. Λέμε τήν ἄποψή μας ἤ τήν διαφωνία μας σέ δημόσια λεχθέντα, γραφόμενα καί πεπραγμένα πού ἀφοροῦν τήν κοινή μας Πίστη. Τίποτε περισσότερο, οὔτε ἐμπαθῶς. Ὁμολογιακῶς καί μέ πόνο γιά ὄλους.

   Εὐλογεῖτε.

   Διαγραφή
  6. Αγαπητοί φίλοι από το ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ,κάνετε τεράστιο λάθος σε όσα προσάπτετε στον π. Σαράντη, νομίζετε ότι άλλαξε θέση, ενώ βλέπετε τους αγώνες που συνεχίζει να διαπράττει.

   Δεν έχουμε λόγο να σας αναλύσουμε δημόσια ότι όλα αυτά που αναγράφετε είναι προσωπικές σας εικασίες και που τις εκφράζετε δημόσια διαβάλλοντας έναν "άγιο" για πολλούς πατέρα, που συνεχίζει να αγωνίζεται. Θεωρούμε ότι από άγνοια και όχι εσκεμμένα γράψατε όλα αυτά.

   ¨Οπως και να έχει δεν έχουμε σημαντικά σημεία διαφωνίας αλλά μονάχα σε όσα αναφέρεστε στον π. Σαράντη και σας καλούμε να ανακαλέσετε, επειδή η αμαρτία είναι καθαρά δικιά σας. Είναι μεγάλη αμαρτία να παρουσιάζετε ανυπόστατες κατηγορίες, ο Θεός να σας ελεήσει ...

   Με πολύ αγάπη, από το ιστολόγιο ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν επικροτούμε την αδικία και υπερασπιζόμαστε μονάχα την αλήθεια και την ελευθερία.

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  8. Φίλοι μου δέν διαβάλλουμε κανέναν. Δηλώσαμε ἁπλῶς τίς ἐνστάσεις μας σέ δυό τρία σημεῖα πού ἀφοροῦν δημόσια λεχθέντα καί γραφόμενα καί πεπραγμένα,,πού γιά ἐμᾶς- θεολογικῶς κυρίως-εἶναι σημαντικά καί καίρια γιά τούς Χριστιανούς. Δέν τίθεται θέμα κακῆς μας ἐνημέρωσης ἤ ἄγνοιας ὄπως μᾶς καταλογίζετε. Δέν εἴμαστε χαζοί νά μιλᾶμε γιά πράγματα πού δέν ξέρουμε. Δέν συμφωνοῦμε μέ κάποια πράγματα πού βλέπουμε καί ἀκοῦμε καί διαβάζουμε καί εἶναι δημόσια καί φανερά. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο λέγεται πού ἀφορᾶ αὐτό τό ζήτημα τό ὀποῖο εἶναι ἐσχατολογικό καί ἄκρως σημαντικό γιά τήν σωτηρία μας, εἶναι ἀποπροσανατολισμός.

   Ὅπως καί νά ἔχει καλή φώτιση καί καλόν ἀγώνα σέ ὅλους μας καί στόν π. Σαράντη.

   Νά μᾶς φυλάξει ὁ Θεός νά μήν Τόν προδώσουμε. Αὐτό ἔχει σημασία γιά ὅλους μας. Ἄς βγεῖ αὐτό τό καλό ἀπ' ὅλη αὐτήν τή διαδικασία.
   Καλή δύναμη ἐν Κυρίῳ.

   Διαγραφή
  9. Καί τελικῶς, ἄν διαβάσει κανείς προσεχτικά τά σχόλια, θά δεῖ ὅτι ἐπί προσωπικοῦ, ἐμεῖς κατηγορούμαστε ἀπό ἐσᾶς γιά ἀδικία, ἁμαρτία, διαβολή κ.λ.π. κ.λ.π.
   Ἐ δέν θά μᾶς κάνετε νά ποῦμε ὅτι δέν ὑπάρχει τό 666 στό ἠλεκτρονικό σύστημα, ὑπάρχει!
   Κι ἄν γι' αὐτό εἴμαστε ὅλα τά πράγματα πού ἐσεῖς μᾶς κατηγορεῖτε τελικῶς καί μάλιστα ἀγρίως, πρός δόξαν Θεοῦ τά ὑποκείμεθα.

   Διαγραφή
  10. Ωραία, έγινε και αγιοκατάταξη του π. Σαράντη...
   Ας είμαστε προσεχτικοί.
   Το καιόμενη βάτος μίλησε με στοιχεία και για το 666 και από το ίδιο το ορθόδοξο παρατηρητήριο με το λινκ για τον μπαρκόουντ και για τον Ιερωνυμο και τους πολιτικούς που υπάρχουν τόσα και στο ιστολόγιο και παντου στο διαδίκτυο με αποδείξεις και σε άλλα ιστολόγια.
   Το "φαίνεται αρχικά ότι δεν θα υπάρχει το 666..." που λέει το κείμενο της ανάρτησης, από πού προκύπτει; Όντως είναι παραπλανητικό. Καταρρίπτει αυθαίρετα και επιστήμονες και πολιτικούς που έχουν παραδεχθεί πως το παγκόσμιο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνωρίζει μόνο το 666
   Μη μασάτε, συνεχίστε τον αγώνα σας.

   Διαγραφή
 8. Μου φαίνεται περίεργο που ξαφνικά τίθεται θέμα για το εάν υπάρχει το 666 στο barcode του γραμωτού κώδικα , όταν αυτό το θέμα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό, τόσο από ειδικούς επιστήμονες, όσο και από δηλώσεις από τους ίδιους τους πολιτικούς.Σέβομαι τους αγώνες καί την διαδρομή κάθε ανθρώπου, είτε είναι ιερέας είτε λαϊκός, αλλά όλοι κρινόμαστε μέχρι τέλους, όσον αφορά την στάση μας σε θέματα πίστεως και ομολογίας. Και αυτή η στάση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, γιατί αυτό μας δίδαξε και ο Κύριος μας, όταν έλεγε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ναί ναί ή ού ού. Όταν λοιπόν υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ομολογιακής φύσεως και πού άπτονται της σωτηρίας μας και για τα οποία έχουν αποφανθεί οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ( όπως με την κάρτα τού πολίτη, για την οποία έχει μιλήσει ξεκάθαρα ο Άγιος Παΐσιος και παλαιότερα ο Άγιος Αρέθας και άλλοι) , τότε αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε το θέλημα τού Θεού ή αν φοβόμαστε, λόγω των προσωπικών μας αδυναμιών να δούμε την αλήθεια. Για να μην μακρυγορήσω, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση τού Πατρός Σάββα πιο πάνω καί ειδικά για την 'εν Αγίω Πνεύματι ' ενότητα, για την οποία έγραψε. Δεν διασπά αυτός πού υπερασπίζεται την αλήθεια. Ιδιαίτερα σήμερα , που είναι φανερό πως έχουν μπει ήδη σε εφαρμογή τα σχέδια της νέας εποχής για το τελικό χάραγμα, θα πρέπει ο ορθόδοξος λαός να ενημερωθεί εγκαίρως από αυτούς που έχουν την δυνατότητα να διακρίνουν τα σημεία των καιρών , για να προετοιμαστεί κατάλληλα.Ας πάψουμε να εθελοτυφλούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γέροντα Σάββα ευχαριστώ. Αναπαύθηκα.
  Σταράτα λόγια σε βάση πνευματική. Γι' αυτό διώκεσθε εσείς, όπως κι όποιοι μιλάνε σταράτα και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό κάποιους τους καιει, τον διάβολο πρώτο. Κριμα στον σχολιαστη Νίκο που σας μίλησε προσβλητικά λες και αξιώσατε ομολογία με υπερηφάνεια για τον εαυτό σας. Αυτό κατάλαβε από όσα μπηκε στον κόπο να μας πει ένας αγιορείτης;
  Την ευχή σας.
  Και το κείμενο του π.Σαράντη λέει καλά τα γεγονότα που οδηγουν στην κάρτα. Για το 666 που είναι το βασικότερο όμως δεν συμφωνώ όπως το λέει. Το 666 υπάρχει και μόνο μ' αυτό λειτουργούν οι υπολογιστές για να διαβάζουν τις κάρτες ή άλλους κωδικούς και τεχνολογίες. Αδικα κάνετε αντίλογο, Υπάρχει στα τερματικά, μόνο με αυτό δουλεύουν. Το θέμα είναι να μη το πάρουμε για ταυτότητα και ενωθούμε μαζί του ως πρόσωπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί λέει πουθενά ο π. Σαράντος να μην παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη; Δεν το είδα πουθενά. Άλλο να εννοείται όπως κατάλαβαν κάποιοι σχολιαστές και άλλο να λέγεται ευθέως και να δεσμεύεται ο πατέρας που γράφει ή που μιλάει.
   Ό,τι δεν λέγεται ευθέως, αφήνει στο μέλλον περιθώρια με τρίπλα να κλίνει όπου νά' ναι.
   Μετρημένοι πατέρες και γεροντάδες λένε ευθέως και με κόστος όχι στην παραλαβή της κάρτας. Οι περισσότεροι σωπαίνουν και ακόμη περισσότεροι θεωρούν πως δεν είναι τίποτε η κάρτα και θα την πάρουν.
   Και μη χειρότερα.

   Διαγραφή
 10. Eσείς κάποιοι που μιλάτε αντί του πατέρα Σαράντη, έχετε πάρει εντολή και άδεια από τον ίδιο στο τι θα πείτε;, Διαφορετικά, δεν μπορείτε να μιλάτε εξ ονόματος του γιατί δεν ξέρετε τι θα έλεγε κι αν τον εκφράζετε.

  Παρακαλώ τον σεβαστό πατέρα Σαράντη για να λυθεί η απορία όλων, αν γίνεται ο ίδιος να δώσει απάντηση στα:
  πώς γνωρίζει ότι αρχικα δεν θα έχει η καρτα το 666;
  επίσης να μας πει: να παρουμε την κάρτα; ναι ή όχι;
  και γιατί; (εἴτε ναι, είτε όχι).

  Παρακαλω δεν δέχομαι απάντηση από τρίτους γιατί το σωστο είναι να μιλήσει ο ίδιος και ο κόσμος περιμένει, όπως και από όλους τους πατέρες και την επίσημη διοικούσα εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ο π.σαραντης περιγραφει πολυ καλα τις εξελιξεις μεχρι να φτασουμε στην καρτα πολιτη αλλα δεν συμφωνω μαζι του σε δυο σημεια1)απο που φαινεται οτι η καρτα δεν θα εχει εξαρχης το 666.το μπαρκοουντ του γραμμωτου κωδικα λειτουργει αποκλειστικα με αυτον τον αριθμο,οπως εχουν δηλωσει διακεκριμενοι πολιτικοι και επιστημονες εδω και χρονια2)δεν αναφερει ρητα να μην παραλαβουμε την καρτα παρολο που μιλαει αρνητικα.αυτη η δηλωση επρεπε να γινει προς αποφυγη παρεξηγησεων.και κατι τελευταιο.νομιζω οτι υστερα απο τις αντιδρασεις που προκαλεσε το κειμενο του θα ηταν πρεπον να δωσει ο ιδιος διευκρινησεις ειτε καποιος αλλος επισημως εκ μερους του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πώς γίνεται ὁ π. Σαράντος να παρουσιάζει τόσο καλά τα γεγονότα που οδηγούν στήν κάρτα και στο τέλος να κλείνει με το 'φαίνεται πως αρχικά δεν θα έχει το 666..΄; Εξάλλου αυτό δεν κολλάει και με την Αποκάλυψη και τους Αγίους. Όσο βαδίζουμε προς τα έσχατα, αυξάνεται ο κίνδυνος του 666, δεν μειώνεται. Η κάρτα είναι πριν το τελικό σφράγισμα (άγιος Αρέθας, άγιος Παίσιος κλπ). Είναι αστείο να λέει κανείς πως δεν θα έχει σχέση με το 666.

  Ποιός επιστήμων είπε στο π. Σαράντη ότι δεν θα έχει το 666;

  Παλιά έλεγε ότι το έχει και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη πολλού κόσμου και υπογράψαμε κατά της κάρτας, τώρα λέει ότι δεν θα το έχει;

  Τι συμβαίνει;...

  Πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και των προηγούμενων σχολιαστών. Ενώ υπάρχουν άλλοι ξεκάθαροι πατέρες που μιλάνε ξεκάθαρα για την κάρτα και λένε 'όχι' και γιατί όχι (Γέροντας Γαβριήλ, Γέροντας Ιλαρίων κ.α), ένας λόγος επιπλέον να απαντήσει.
  Στο κείμενο που έγραψε αντιθέτως, στο τέλος θολώνει τα νερά αντί να ξεκαθαρίσει και δημιουργει διχασμό και σύγχυση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Παλιά έλεγε ότι το έχει (το 666) και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη πολλού κόσμου και υπογράψαμε κατά της κάρτας, τώρα λέει ότι δεν θα το έχει;"

   Mήπως έγινε αυτό για να καταγραφούν τα ονόματα όσων αντιδρούν και να μας ξέρουν ονομαστικά;

   Θέλω νά πιστεύω ο π. Σαράντος εἴναι σε άγνοια και γι' αυτό άλλαξε γνώμη περί του 666 και όχι κάτι άλλο περίεργο και ύποπτο.
   Βέβαια δεν μας ενδιαφέρει να φαίνονται τα ονόματά μας, γιατί ή ομολογούμε ή όχι, αλλά μας ενδιαφέρει τι πρσβεύουν πραγματικά οι πατερες μας.

   Διαγραφή
 13. Αγαπητό ιστολόγιο Μακκαβαίε, διαβάζοντας την ανάλυση του π. Σαράντη Σαράντου για την κάρτα του πολίτη, διαπίστωσα μετά λύπης μου ότι δεν ήταν ξεκάθαρος στις θέσεις του ως προς τον δυσώνυμο αριθμό 666. Συμφωνώντας απόλυτα με το ιστολόγιο Καιόμενη Βάτος και τον Γέροντα Σάββα Λαυριώτη σας παραθέτω τους λόγους για τους οποίους παρεμβαίνω:
  α) Γνωρίζω ότι ο σεβαστός π. Σαράντης Σαράντος ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας (όπως την έλεγαν τότε), είτε μέσα από άρθρα του και ομιλίες του, είτε λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το θέμα αυτό. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν να ισχυρίζεται ότι η κάρτα του πολίτη (όπως την λένε τώρα) αρχικά δεν θα έχει τον αριθμό 666 και θα τον προσθέσουν κρυφά αργότερα. Δηλαδή τι έχει καταλάβει ο π. Σαράντης για το 666 σε σχέση με την κάρτα, ότι κάποια στιγμή θα το τοποθετήσουν έτσι απλά σαν ζωγραφιά ή ως barcode, μόνο οπτικά; Δεν γνωρίζει ο ίδιος και όλοι εσείς που ασχολείστε με το θέμα, ότι το 666 λειτουργεί ως κωδικός πρόσβασης στο σύστημα και καμιά ηλεκτρονική διεργασία δεν μπορεί να γίνει αν δεν διαβαστεί ο αριθμός αυτός, άσχετα αν είναι ορατός ή όχι σε μας; Για παράδειγμα, όταν βάζετε την πιστωτική σας κάρτα στο ΑΤΜ και πληκτρολογείτε τον αριθμό PIN, τι εμφανίζεται στην οθόνη; Μήπως ο αριθμός που πληκτρολογήσατε; Φυσικά και όχι! Για λόγους προστασίας εμφανίζονται αστεράκια. Το πρόγραμμα του ΑΤΜ, φυσικά διαβάζει τον αριθμό που πληκτρολογήσατε και όχι τα αστεράκια που εμφανίζει η οθόνη. Όπως είναι γνωστό, αν δεν βάλετε τον αριθμό ΡΙΝ δεν μπορείτε να κάνετε καμία συναλλαγή. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο παίζει το 666 στο ηλεκτρονικό σύστημα: είναι δηλαδή ένα ενιαίο παγκόσμιο ΡΙΝ για όλους, που αν δεν υπάρχει αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή.
  β) Αναρωτιέμαι επίσης, τι πιστεύει ο π. Σαράντης για την ύπαρξη του 666 στο ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης; Ότι καλέστηκαν κάποιοι επιστήμονες να δημιουργήσουν το σύστημα αυτό, για διευκόλυνση όλων των συναλλαγών κράτους και πολίτη και τυχαία έβαλαν τον αριθμό 666 ως κωδικό πρόσβασης; Μα αγαπητοί μου, όλο αυτό το σύστημα φτιάχτηκε από επιστήμονες που είναι στρατευμένοι από τον Σατανά και τα όργανά του (μασονία, παγκόσμια τάξη, διάφορες λέσχες) και δημιουργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο: για να υπάρχει ο αριθμός 666 και να μην γίνεται καμιά συναλλαγή χωρίς αυτόν, είτε βρίσκεται σε τσιπάκι RFID, είτε σε barcode, είτε σε κάρτα. Και εμείς τώρα συζητάμε αν θα υπάρχει ή όχι στην κάρτα του πολίτη, ή αν θα μπει πιο μετά; Ή θεωρούμε ότι θα αγωνιστούμε και θα τους πείσουμε να το αλλάξουν; Πριν κάποια χρόνια, όταν οι χριστιανοί άρχισαν να αντιδρούν και να διαμαρτύρονται για τον αριθμό αυτό, οι δημιουργοί του συστήματος αρνήθηκαν να τον αλλάξουν ισχυριζόμενοι ότι το οικονομικό κόστος για κάτι τέτοιο θα ήταν τεράστιο.
  (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. (συνέχεια από προηγούμενο σχόλιο)
  Αν λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι ρασοφόροι ή και λαϊκοί ακόμη, που λένε ότι μάλλον το 666 δεν υπάρχει τώρα και θα μπει αργότερα στην κάρτα, δύο πιθανότητες υπάρχουν:
  α) Δεν έχουν καταλάβει το σχέδιο του αντιχρίστου και καλό θα είναι να κάτσουν στην άκρη και να μην προβαίνουν σε δηλώσεις, γιατί είναι επικίνδυνοι και παίρνουν στο λαιμό τους ψυχές ή,
  β) Τα λένε εσκεμμένα και είναι προδότες τις πίστης μας! Δυστυχώς τέτοιοι υπήρχαν και θα υπάρχουν, μέχρι συντελείας του αιώνος.
  Οφείλουν να είναι ξεκάθαροι στις θέσεις τους, γιατί οι καιροί είναι επικίνδυνοι και είμαστε μια ανάσα πριν τον αντίχριστο και δεν πρέπει να φοβόμαστε μήπως διασπάσουμε την ενότητα του αγώνα. Άλλωστε ενότητα με σημαντικές διαφορές, δεν μπορεί να υπάρχει.
  Τέλος, έχω παρατηρήσει ότι, οι περισσότεροι που αντιδρούν και δεν θέλουν να παραλάβουν την κάρτα, είναι για την διασφάλιση της ελευθερίας και των προσωπικών τους δεδομένων και όχι για την Ομολογία της Πίστης και συνεπώς την σωτηρία της ψυχής τους. Σ’ αυτό το σημείο, έχω να επισημάνω το εξής: Κανείς δεν εμπιστεύεται το κράτος όταν διαβεβαιώνει τους πολίτες, ότι θα υπάρχει ασφάλεια στα προσωπικά τους δεδομένα, ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο από τις εκάστοτε κρατικές υπηρεσίες, για την σωστή συναλλαγή του πολίτη με το κράτος και δεν θα είναι αντικείμενο σκοτεινών και περίεργων κέντρων. Ορθώς δεν εμπιστεύονται το κράτος και συμφωνώ κι εγώ με αυτό. Για την ύπαρξη του 666, όμως, στην κάρτα του πολίτη δυσκολεύονται να δυσπιστήσουν απέναντι στο κράτος και το εξετάζουν το θέμα πιο χαλαρά, λέγοντας ότι στην αρχή δεν θα υπάρχει και μπορεί να το βάλουν αργότερα! Κάποιοι ακόμη θεωρούν ότι αν αντιδράσουμε δεν θα μπει και καθόλου!!!
  Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να δεχτείτε, ότι θα υπάρχει το 666 στην κάρτα από την αρχή; Μήπως ο φόβος για τα επακόλουθα; Μήπως η ελλιπής γνώση των προφητειών; Ή μήπως η χλιαρή πίστη; Αυτό αφήνω να το αναρωτηθεί ο καθένας μόνος του.
  Εύχομαι καλή ομολογία σε όλους και άρνηση της κάρτας και του χαράγματος του αντιχρίστου, για Ομολογία πίστεως και όχι για πολιτικο-κοινωνικούς λόγους.
  Μετά τιμής,
  π. Κωνσταντίνος Σκόδρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Υποθέτω ότι πολλοί θα ρωτούν τους ιερωμενους για τις συνέπειες της άρνησης καρτών, αριθμών, ΆΜΚΑ κλπ, χωρίς γνώσεις αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στο ράσο. Βλέποντας οι ιερείς ότι αυτό θα έχει κοινωνική αναταραχή, πχ σταμάτημα συντάξεων η υγειονομικής περίθαλψης, αναστέλλουν το χρόνο των οριστικών αποφασεων-όπως ο Θεός διαστελλει κι συστελλει το χρονο-και προσπαθούν να το συνδυάσουν με τη γενικότερη αναταραχή που θα γίνει με την εκπλήρωση των προφητειών και την έναρξη του ΓΠΠ που θα γυρίσουμε στο χειροκίνητο αλεύρι και όλα αυτά, κάρτες κλπ θα εκλείψουν. ...
  Να προσεύχομαστε να αναδεικνυει ο Θεός άξιους και μαχητές ιερεις αλλά και να τους φωτίζει γιατί η Θρησκεία είναι το πεδίο εκείνο που παράγει τους μεγαλύτερους φανατισμους.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. "Μᾶς κάνει ἐντύπωση πῶς ὁ νέος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, ἄνθρωπος καί πολιτικός ἔντιμος καί χριστιανός ἐμφανίστηκε στίς 5-10-2015 σέ συνάντηση μέ τό μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη."

  Καθόλου. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το πως είναι δυνατόν να βλέπουν οι χριστιανοί χριστιανικότητα, εκεί που δεν υπάρχει ούτε καν δείγμα της. Είναι τουλάχιστον αστείο, αν όχι εξοργιστικό, το να πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσε ποτέ κάποιος χριστιανός :

  1) Να καταδεχθεί να γίνει μέλος κάποιου κόμματος από αυτά που υπάρχουν σήμερα στο κυνοβούλιο.

  2) Να παραμείνει μέσα σε ένα τέτοιο κόμμα πάνω από λίγες μέρες, κρατώντας το παραμικρό ίχνος χριστιανικότητας το οποίο ενδεχομένως να είχε, χωρίς να τον πετάξουν έξω με τις κλωτσιές.

  Δεν θέλω να θυμίζω συνέχεια το τι έχουν πει και κάνει τα κόμματα αυτά και τα πολιτικά υποκείμενα που τα στελεχώνουν διαχρονικά (ή τα υποτιθέμενα ιδεολογικά τους υπόβαθρα) γιατί, αν πραγματικά δεν θυμάται κάποιος, τότε σίγουρα πάσχει από κάποια ιδιάζουσα μορφή του αλτσχαιμερ και ο κόπος μου να του τα θυμίσω πάει στράφι...

  Και έπειτα, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το πως ένας Επίσκοπος δέχεται να ακούσει αυτά που άκουσε από τον αναφερθέντα, χωρίς τουλάχιστον να τον αφορίσει.

  Ή μάλλον, αυτά θα μας έκαναν εντύπωση, αν δεν τα είχαμε δει να γίνονται ξανά και ξανά και ξανά με τα ίδια μας τα μάτια σε τούτη την ανισόρροπη χώρα...

  Επομένως, δεν φταίνε ούτε οι κυβερνώντες μας που είναι ανάξιοι και ανίκανοι να κυβερνήσουν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό (και στην καλύτερη περίπτωση κυβερνώνται από τη μασονία και όχι από τον "στρατηγό άνεμο" ή την καθαρή ηλιθιότητα), ούτε ο "Αρχιεπίσκοπός" μας με τον ρόλο της γλάστρας που δεν δύναται να διακονήσει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά θέλει αποκλειστική όπως ο πάπας της ρώμης, ούτε ο εκάστοτε πρόεδρος της "Δημοκρατίας" που δίνει στην λέξη "άχρηστος" νέο εννοιολογικό βάθος.
  Φταίει η κάνναβη που καπνίζουν οι σύγχρονοι χριστιανοί (και μη χριστιανοί) της Ελλάδος. Γιατί μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι μη-μαστουρωμένος νους θα μπορούσε να έχει τόση έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, κριτικής σκέψης και αντίληψης.

  Σαν λαός, αξίζουμε να βιώσουμε την άκρα δυστυχία. Μόνο που φοβάμαι ότι, ακόμα και μέσα στη δυστυχία, με το I.Q. που κυκλοφορεί εκεί έξω δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι έφταιξε για τα δεινά μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε το σχόλιό σας