Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Οἱ κυβερνῶντες ξεχνοῦν ὅτι ἄν καί δέν ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο, ὑποσχέθηκαν ὅμως στήν τιμή καί στή συνείδησή τους. Ἐκτός ἄν στήν προκειμένη περίπτωση τιμή καί συνείδηση εἶναι ἁπλῶς ἀοριστολογίες...

Γαβρόγλου: «Ναι σε ένα νέο Λύκειο, όχι στην παπαγαλία»
 Ἔχει καταντήσει τακτική τοῦ ὑ­πουργείου Παιδείας ὁ αἰφνιδιασμός. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἀποφασίζει καί διατάσσει γιά σοβαρά καί καθο­ρι­στικά θέματα, χωρίς νά ἐνημερώνει οὔτε τούς ἐνδιαφερομένους, χωρίς νά φέρνει σέ διάλογο τίς καινοτομίες του ἤ ἀκόμη καί καθησυχάζοντας ὅ­σους ἀντιτίθενται σ’ αὐτές (πρβλ. κυ­κλοφορία τοῦ περιβόητου φακέλου τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα παρά τή διαβεβαίωση πρός τήν Ἐκκλησία ὅτι θά δοθοῦν ἀργότερα).

Μέ τήν «ἀ­σπίδα» μάλιστα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, προχωρεῖ ἀ­κόμη πιό ἀπροκάλυπτα. Ἔτσι ἀποφάσισε -παρά τίς ἀντιδράσεις γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν- καί ἔστειλε σέ ἑλληνικά νηπιαγωγεῖα στή Θράκη τουρκόφωνες νηπιαγωγούς γιά νά διδάξουν τήν τουρκική γλῶσσα στά παιδιά γονέων πού ἔχουν ἐπιλέξει τό ἑλληνόγλωσσο σχολεῖο. Αἰφνιδιαστική ἐπίσης ἦταν καί ἡ ἀπάλειψη ἀπό τό ὀρ­γανόγραμμα τοῦ ὑπουργείου Παιδεί­ας τῆς ὁρισμένης ἀπό τό Σύνταγμα ἀποστολῆς του νά ἀναπτύσσει τή θρη­σκευτική συνείδηση τῶν μαθη­τῶν.
Οἱ κυβερνῶντες ξεχνοῦν ὅτι ἄν καί δέν ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο, ὑποσχέθηκαν ὅμως στήν τιμή καί στή συνείδησή τους αὐτό πού εἶναι ἀπαράβατη ὑποχρέωση κάθε κυβέρνησης: «νά τηρεῖ τούς νόμους καί τό Σύνταγμα». Ἐκτός ἄν στήν προκει­μέ­νη περίπτωση τιμή καί συνείδηση εἶ­ναι ἁπλῶς ἀοριστολογίες...
Ορθόδοξο περιοδικό “Απολύτρωσις”

πηγή:  http://aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας