Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Νουθεσίες τοῦ πατρός Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Ὁ Γέροντας ἔλεγε, ὅτι θά ἔλθει καιρός πού κοντά σέ κάθε πιστό θά εἶναι σαράντα ἄπιστοι καί θά τόν ἱκετεύουν νά τούς σώσει».
«Ὁ Κύριος μπορεῖ καί χίλια χρόνια νά περιμένει γιά νά σωθεῖ ἔστω καί ἕνας ἄνθρωπος γιά νά ἀναπληρωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἀγγέλων πού ἔπεσαν».

«Ὁ Κύριος ἔχει δύναμη νά ἀναδείξει τούς ἐργάτες ἄν ἐμεῖς θά Τόν παρακαλᾶμε. Ἄς προσευχόμαστε καί ἄς Τόν ἱκετεύουμε καί τότε ἀπό τίς πέτρες θά ἀναδείξει ὁ Κύριος τούς ἐκλεκτούς του».

«Τουλάχιστον μιά φορά στή ζωή μας πρέπει ν᾿ ἀνάψουμε κερί γι᾿ αὐτούς πού προσβάλαμε, πού ἀπατήσαμε, πού κλέψαμε κάτι, πού χρωστούσαμε καί δέν ξεχρεώσαμε».
«Ὅταν κάποιοι παραπονιοῦνταν στόν Γέροντα ὅτι τούς συκοφαντοῦν, ἐκεῖνος ἔλεγε:
«Ἄς λένε οἱ ἄλλοι γιά μᾶς ἄσχημα λόγια. Ἐμεῖς νά προσπαθοῦμε νά τά κάνουμε ὅλα καλά».
«Καί στούς πιό δύσκολους καιρούς θά μπορέσει εὔκολα νά σωθεῖ αὐτός πού θά ἀσχοληθεῖ μέ ἐπιμέλεια μέ τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, ἀνεβαίνοντας μέ τήν συχνή ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στήν ἀδιάλειπτη προσευχή».

συνεχίζεται....


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας”
Σεραφείμ τῆς Βίριτσα
Βίος – Θαύματα - Προφητεῖες
Τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
πηγή: http://hristospanagia3.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας