Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ανάκληση υπογραφής για το θέμα της διακοπής μνημοσύνου


Αποτέλεσμα εικόνας για τσελεγγιδησ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ Α.Π.Θ.
 
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/10/2016
                                                                                                                
  


       ΠΡΟΣ
        ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
        ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
          e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
       
         ΚΟΙ­ΝΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ: ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Θέμα: «Ἀνάκληση ὑπογραφῆς»
Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Μέ τήν παροῦσα Ἐπιστολή μου δηλώνω ὅτι ἀνακαλῶ τήν ὑπογραφή μου ἀπό τήν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀνάκληση τῆς ὑπογραφῆς μου ἀφορᾶ τήν παράγραφο, πού ἀναφέρεται στή «Διακοπή μνημοσύνου» (σ. 7-8). Καί τοῦτο, ἐπειδή δέν θέλω νά θεωρηθεῖ ὅτι μέ τά γραφόμενα στήν παράγραφο αὐτή ἐνθαρρύνω, καλύπτω ἤ ὅτι συμφωνῶ μέ ὅσους μεμονωμένα προβαίνουν σέ διακοπή μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου τους.
Παρακαλῶ καί γιά τίς δικές σας ἐνέργειες.Μέ σε­βα­σμό καί τιμή
Δη­μή­τριος Τσε­λεγ­γί­δης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας