Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν

Δημητρίου Παναγόπουλου
ἱεροκήρυκος

Ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἕνα λευκό χαρτί, πού στό δίδει ὁ Χριστός καί καλεῖσαι νά γράψεις πάνω σέ αὐτό, περί τοῦ Χριστοῦ. Ἄν πρωτογράψουν οἱ γονεῖς, τό Χριστό στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, τότε τό παιδί καί νά πέσει ἀργότερα μέ τά μοῦτρα στήν ἁμαρτία, θά ἔρθει ἐποχή, πού τά πρῶτα γραφόμενα, θά τοῦ ἔρθουν στήν ἐπιφάνεια καί θά ἐπιστρέψει στό Χριστό. Καί αὐτό γιατί τό παιδί θά δεῖ, ὅτι ἡ ἁμαρτία δέν τοῦ γεμίζει τήν καρδιά, κάτι πού γινότανε ὅταν βρισκότανε κοντά στό Χριστό. Εἶναι δύσκολο γιά τόν διάβολο νά γράψει πάνω σέ ἕνα ἤδη γραμμένο χαρτί καί ἀπό αὐτό καί μόνο καταλαβαίνουμε, τί εὐθύνη ἔχουν οἱ γονεῖς, ἀπέναντι στά παιδιά τους καί στό Θεό!

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔλεγε, ὅτι θά πρέπει τόν ἄνθρωπο ἀπό μικρό παιδί νά τοῦ μιλήσεις γιά τό Θεό, πρίν παραδοθεῖ στό κακό, στήν ἁμαρτία καί στήν σάρκα του, ἐνῶ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὑποστήριζε, ὅτι ἡ κακία πού ὑπάρχει στόν κόσμο εἶναι δυσκολοξερίζωτη, διότι οἱ γονεῖς δέν λαμβάνουν πρόνοια γιά τά παιδιά τους, ὥστε νά καθίσουν καί νά τά διαπαιδαγωγήσουν χριστιανικά.
Φροντίστε τά παιδιά σας, ἀπό μικρά, νά τούς δώσετε παιδεία Χριστοῦ. Ὄχι ὅταν μεγαλώσουν, γιατί τότε δέν θά σᾶς ἀκούσουν. Ἐφόσον ἐσεῖς δέν ἀκούσατε τό Χριστό, ὥστε νά τά ἐκπαιδεύσετε ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, δέν θά ἔχετε βοηθό τό Χριστό, νά σᾶς σεβαστοῦν καί νά σᾶς ἀκούσουν τά παιδιά σας καί δέν θά περνάει ὁ λόγος σας. Θά κάνουν, τά τοῦ κόσμου, θά κάνουν τά τῆς μόδας, θά κάνουν τά τῆς σαρκός καί δέν θά μπορέσετε νά τά κρατήσετε. Τώρα πού τά ἔχετε μικρά, ἐμβολιάστε τα, μάθετέ τα νά προσεύχονται, νά ἐκκλησιάζονται καί νά νηστεύουν.
Τό νά εἶσαι πραγματικκός πατέρας καί μητέρα, κοστίζει ἀγάπη, κοστίζει ὑπομονή, κοστίζει χρῆμα, κοστίζει χρόνο.
Ὅπως θά σπείρουμε, ἔτσι καί θά θερίσουμε. Ἀλίμονο σέ μερικούς γονεῖς, πού θά παιδιά τους ὁ Θεός τά ἔχει φτιάξει ἀπό μικρά νά ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία, νά τρέχουν νά φιλοῦν τό χέρι τοῦ παππᾶ καί αὐτοί νά ἐκριζώνουν αὐτήν τήν ἔμφυτη κλίση τους! Καί στήν συνέχεια, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς νά μήν παραδέχονται, ὅτι ἔχουν κάνει πνευματική ἄμβλωση στά παιδί τους. Λόγῳ τῆς δικῆς τους ἀθεΐας καί ἀπιστίας, στεροῦν ἀπό τά παιδία τους, τή γνωριμία τους μέ τόν Θεό. Ἀλίμονο σέ αὐτούς τούς γονεῖς, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως!
Παράδειγμα:
Κάποτε, κάποιον τόν ὁδηγοῦσαν στό ἀπόσπασμα. Καί τόν ρώτησαν, ποιά εἶναι ἡ τελευταία του ἐπιθυμία, καί αὐτός ἀπάντησε:
Φέρτε μου, τήν μητέρα μου ἐδῶ, γιά νά τήν φτύσω!
Ἐκεῖνοι ἀπόρησαν καί τόν ρώτησαν, γιατί νά τήν φτύσει καί ἐκεῖνος ἀπάντησε:
Ὅταν κάποτε ἔκλεψα τό πρῶτο ἀβγό, μοῦ εἶπε, ἀλίμονό σου ἄν σέ πιάσουν καί νά προσέχω πολύ, γιά νά μήν μέ πιάσουν.
Αὐτή ἡ συμβουλή της, μέ ὁδήγησε σήμερα ἕως ἐδῶ!
Εἶναι καλύτερο οἱ γονεῖς νά μιλᾶνε περισσότερο στό Θεό γιά τά παιδία τους, παρά νά μιλᾶνε στά παιδία τους γιά τό Θεό.
Ἕνας συνειδητοποιημένος πατέρας, ὅταν τόν ρωτήσεις πόσα παιδία ἔχει, δέν θά σοῦ πεῖ: Ἔχω 5 παιδία, ἀλλά θά σοῦ πεῖ: Ἔχω 5 παιδία τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι δικά μας τά παιδιά, ἀλλά ὁ Θεός μᾶς τά χάρισε, μᾶς τά ἐμπιστεύτηκε, ὥστε νά τά κάνουμε πολῖτες τῆς Βασιλείας Του.
Ἡ γυναῖκα εἶναι γιά τό σπίτι, γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Τί θά πεῖ γυναῖκα πρωθυπουργός ἤ γυναῖκα βουλευτίνα; Δέν ὑπάρχουν ἄξιοι ἄνδρες; Δέν ὑπογράφει καί δέν εὐλογεῖ ὁ Θεός αὐτά τά πράγματα. Βγάλαμε τή γυναῖκα ἔξω ἀπό τό σπίτι. Καί τί κατορθώσαμε; Αὐξήσαμε τά διαζύγια καί ἡ γυναῖκα δέν κάνει παιδιά, γιατί δέν ἔχει χρόνο νά τά ἀναθρέψει ἤ ἄν κάνει τά ἀφήνει ἀδιαπαιδαγώγητα. Ὁ σατανᾶς εἶναι μεγάλος τεχνίτης καί ἔβγαλε τή γυναῖκα ἀπό τή θήκη της καί τώρα εἰσπράττουμε τά δεινά.
Ρωτᾶς μερικούς γονεῖς, τί κάνουν τά παιδία σας;
Καί σοῦ ἀπαντᾶνε:
Δόξα σοι ὁ Θεός, καλά εἶναι!
Καί ρωτάω: Μπορεῖτε νά μοῦ πεῖτε, γιατί δοξάζετε τό Θεό, ἀφοῦ οὔτε ἐκκλησιάζονται, οὔτε ἐξομολογοῦνται, οὔτε νηστεύουν; Τί καλοσύνη ἔχουν πάνω τους καί δοξάζετε τό Θεό; Ἐπειδή ἔχουν μία δουλειά καί πῆραν ἕνα αὐτοκίνητο καί γυρίζουν μέ τίς φιλενάδες τους; Γι᾿ αὐτό δοξάζετε τό Θεό; Ἀλίμονό σας μιά μέρα, πού εἰρωνεύεστε τό Θεό!
Νά φανταστεῖτε τήν κοινωνία, σάν μία σκάφη, πού ἔχει μέσα ζύμη.
Καί κόβεις καί φτιάχνεις ἕνα καρβέλι ψωμί.
Καί κόβεις ἀπό τό ἴδιο καί φτιάχνεις κουλούρι.
Καί κόβεις ἀπό τό ἴδιο καί φτιάχνεις παξιμάδι.
Καί κόβεις ἀπό τό ἴδιο καί φτιάχνεις προσφορά.
Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία σήμερα. Βάζει ἡ μάνα, νά διαβάσει τό παιδί Μίκυ Μάους, γιά νά ἔχει χρόνο ἡ ἴδια, ὥστε νά βάψει τά νύχια της. Γιά νά τό μάθει νά νηστέψει, δέν τό μαθαίνει, οὔτε νά προσεύχεται, οὔτε νά ἐξομολογεῖται, οὔτε νά ἐκκλησιάζεται, τίποτα ἀπό αὐτά δέν τό μαθαίνει, καί ἄν τό παιδί αὐτό, γίνει αὔριο παππᾶς, τί παππᾶς θά γίνει; Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν, ξεκινάει ἀπό τό σπίτι.
Ὑπάρχουν μάνες πού ἔχουν τέτοιο παιδί, πού μόνο ζημιές προκαλεῖ. Καί τό ὑπερασπίζονται λέγοντας: Ξέρεις τί καλή καρδιά ἔχει! Μά κυρά μου, τό παιδί αὐτό δέν ἐκκλησιάζεται, δέν ἐξομολογεῖται, δέν κοινωνεῖ, τί νά τήν κάνεις τήν καλή καρδιά; Ἡ μάνα ὅμως κρίνει μέ τό μητρικό φίλτρο καί ὄχι μέ τό μέτρο τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά κάνει κακό στό παιδί της.
Παράδειγμα:
Ἦταν μία μάνα, ἡ ὁποία εἶχε 4 παιδιά, 2 κορίτσια καί 2 ἀγόρια. Τά κορίτσια ὅταν τελείωσαν τό λύκειο, θέλησαν νά παντρευτοῦν, ἀφοῦ ἦταν τακτοποιημένες ἀπό κάθε ἄποψη. Ὡστόσο ἡ μάνα ἤθελε νά τίς σπουδάσει, γιά νά γίνουν ἄνθρωποι. Μά ἡ μόρφωση δέν σέ κάνει ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ Θεός σέ κάνει ἄνθρωπο, κάτι πού ἀγνοοῦσε ἡ μάνα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά περάσουν καί οἱ 2 στό ἀρχιτεκτονικό τμῆμα. Ἐκεῖ στό Πανεπιστήμιο, τά κορίτσια αὐτά, γνώρισαν καί παντρεύτηκαν 2 Ἑβραίους! Καί τό ἄσχημο ἦταν, ὅτι δέν κατόρθωσαν τά κορίτσια νά κάνουν τούς ἄνδρες τους Ὀρθοδόξους, ἀλλά οἱ ἄνδρες τους, τίς προσέλκυσαν στήν Ἑβραϊκή τους θρησκεία. Ἡ μάνα μετά ἀπό ὅλα αὐτά χτυποῦσε ἐπί 10 χρόνια τό κεφάλι της καί τελικά πέθανε. Ὁ ἐγωισμός τῆς μάνας, δέν ἄφησε τά παιδιά της νά παντρευτοῦν ὅταν ἔπρεπε καί τά καθοδήγησε μέ τόν χειρότερο τρόπο. Ἡ μία κόρη ἔκανε 3 παιδία καί ἡ ἄλλη 2 παιδιά. Εἶναι Ἑβραιόπουλα καί δέν τά ἔχουν βαφτίσει. Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα!
Παράδειγμα:
Ἦταν ἕνας οἰκογενειάρχης ὁ ὁποῖος παρακινοῦνταν ἀπό τήν σύζυγό του, νά διώξει τόν πατέρα του ἀπό τό σπίτι τους. Ὁ οἰκογενειάρχης τελικά ἐνέδωσε καί ἀποφάσισε νά στείλει τόν πατέρα του, σέ ἕνα ἐγκαταλειμμένο σπίτι, λίγο πιό πέρα ἀπό τό σπίτι τους. Τήν ἄλλη μέρα ὁ οἰκογενειάρχης θέλησε νά στείλει τόν γιό του στόν παπποῦ, γιά νά τοῦ δώσει μία κουρελοῦ γιά νά σκεπάζεται τά βράδυα. Πράγματι ὁ νεαρός πῆγε τήν κουρελοῦ στόν παπποῦ. Ὁ παπποῦς μόλις εἶδε τό ἐγγονάκι του, χάρηκε πολύ. Παπποῦ, αὐτή ἡ κουρελοῦ εἶναι γιά σένα, ἀλλά πρίν τοῦ τήν δώσει, ἔβγαλε ἕνα ψαλίδι ἀπό τήν τσέπη του καί ἄρχισε νά κόβει τήν κουρελοῦ στήν μέση, μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τοῦ παπποῦ. Τί κάνεις ἐκεῖ, τοῦ φώναξε ὁ παπποῦς! Μήν κόβεις τήν κουρελοῦ, τήν χρειάζομαι ὅπως εἶναι, γιά νά σκεπάζομαι καλά, ἀλλά καί νά φτάνει, ὥστε νά στρώνω καί ἀπό κάτω. Ὅμως τό ἐγγονάκι ἔκοψε τήν κουρελοῦ καί ἔδωσε μόνη τή μισή στόν παπποῦ καί τήν ἄλλη μισή τήν πῆρε μαζί του στό σπίτι. Γυρίζοντας πίσω στό σπίτι, τόν βλέπει ὁ πατέρας του νά κρατάει τήν κουρελοῦ καί τοῦ λέει:
Καλά δέν ἔδωσες τήν κουρελοῦ στόν παπποῦ;
Καί τό παιδί τοῦ ἀπάντησε:
Τοῦ ἔδωσα τή μισή, γιατί τήν ἄλλη μισή, θά τήν χρειαστῶ νά τήν δώσω σέ σένα ὅταν μεγαλώσω!!!
Συγκλονίστηκε ὁ πατέρας ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή καί ἀποφάσισε μετά ἀπό αὐτό, νά ξαναφέρει πίσω τόν πατέρα του.
Παράδειγμα:
Ἦταν ἕνας εὐσεβής πατέρας, ὁ ὁποῖος εἶχε 3 παιδιά. Τό ἕνα ἀπ᾿ αὐτά, ἦταν ἄτακτο καί δέν τόν ἄκουγε. Ὁ πατέρας, πάντα τό συμβούλευε μέ ἠρεμία, νά μήν κάνει ἀταξίες στή ζωή του καί πάνω ἀπό ὅλα νά γίνει ἄνθρωπος. Ὁ γιός του ὅμως ἀδιαφοροῦσε, ὥσπου μία μέρα, ὕστερα ἀπό μία παρατήρηση πού τοῦ ἔκανε ὁ πατέρας του, βρόντηξε κατάμουτρα τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ καί δέν ξαναγύρισε πίσω. Θέλησε τό παιδί νά κάνει τή ζωή του, ὅπως αὐτό ἐπιθυμοῦσε. Πέρασαν 23 χρόνια καί ὁ πατέρας εἶχε πάει σέ ἕνα νησί, γιά νά κάνει μία θεραπεία, ἀφοῦ ἐκεῖ ὑπῆρχαν ἰαματικά νερά. Μόλις τελείωσε τή θεραπεία του, πῆρε τό καραβάκι, γιά νά ἐπιστρέψει. Ἕνας νεαρός πού ταξίδευε μαζί του, εἶχε πάνω του ναρκωτικά καί ἐπειδή φοβόταν τόν ἔλεγχο, σκέφτηκε νά τά κρύψει σέ μία ἀνυποψίαστη στιγμή, στήν τσάντα τοῦ πατέρα. Ποῦ νά τόν ἐλέγξουν αὐτόν τόν γέρο, σκέφτηκε. Νά ὅμως πού ὁ ἔλεγχος στό λιμεναρχεῖο ἦταν γενικός καί ἐξετάστηκαν ὅλοι. Καί ὅπως ἦταν φυσικό, στήν τσάντα τοῦ πατέρα βρέθηκαν τά ναρκωτικά. Τόν πῆραν καί τόν ὁδήγησαν στόν λιμενάρχη γιά ἀνάκριση. Ὁ πατέρας δήλωνε ἄγνοια. Ὁ λιμενάρχης τόν ρώτησε τά πάντα γι᾿ αὐτόν, ἀκόμα καί γιά τήν οἰκογενειακή του κατάσταση καί γιά τά παιδιά του. Ρώτησε καί γιά ἐκεῖνο τό τρίτο του παιδί, ἀλλά δέν ἤξερε νά ἀπαντήσει, γιατί δέν ἤξερε ποῦ βρισκόταν.
Μᾶλλον δέν θά ἤσουνα καλός πατέρας καί ἔφυγε τό παιδί σου, συμπέρανε ὁ λιμενάρχης.
Ὄχι, ὄχι, ἀπάντησε ὁ πατέρας. Δέν μέ ἄκουγε καί μία μέρα τήν κοπάνησε.
Τότε ὁ λιμενάρης τοῦ λέει:
Ἄν σοῦ ἔλεγαν, ὅτι αὐτό σου τό παιδί προόδευσε, πῆρε ἀξιώματα καί ἔχει τώρα μεγάλη θέση, τί θά τοῦ ἔλεγες; Ἄν σοῦ ἔλεγα, γιά παράδειγμα, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ γιός σου (εἶχε ἀναγνωρίσει ὁ γιός τόν πατέρα του, ἀλλά ὁ πατέρας δέν τόν ἀναγνώρισε), τί θά μοῦ ἔλεγες;
Καί ὁ πατέρας ἀναστενάζοντας τοῦ εἶπε:
Θά σέ ρωτοῦσα παιδί μου, ἄν ἔγινες ἄνθρωπος!
Αὐτό εἶναι! 23 χρόνια ἀργότερα ὁ πατέρας τό ἴδιο πρᾶγμα ἔλεγε στό παιδί του, γιατί ὅσο καί ψηλά νά ἀναρριχηθοῦμε στήν κοινωνία, ἀλλά δέν εἴμαστε ἄνθρωποι, δέν θά ὠφεληθοῦμε σέ τίποτα.

συνεχίζεται......
 
πηγή:  http://hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας