Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, στὴν Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»Αποτέλεσμα εικόνας για μορφου νεοφυτοςΧαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»
Διοργανουμένη ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Α.Π.Θ., ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
 Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ,
          κ. Ἄνθιμε,
          Χριστὸς ἀνέστη!

        Ἀπευθύνουμε τὸν παρόντα Χαιρετισμὸ στὴν ἐκλεκτὴ Ἡμερίδα, «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν  Ὀρθοδοξία καὶ στὴ νεολαία σήμερα» -τὴν ὁποία θέσατε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Μητροπόλεως-, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν διοργάνωσαν.

        Ἀγαπητοί μας ἐν Κυρίῳ φοιτητές, διοργανωτὲς τῆς παρούσης Ἡμερίδος,
        Χριστὸς ἀνέστη!
        Ἐν πρώτοις σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὴν πρωτοβουλία τῆς διοργανώσεως, καθὼς καὶ γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ σημαντικοῦ θέματος, ποὺ θὰ ἀπασχολήσει τὴ σημερινή σας Ἡμερίδα. Καὶ ἀπευθύνουμε τὸν ταπεινό μας Χαιρετισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐσταυρωμένη Κύπρο στὴν εὐλογημένη γῆ τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Μακεδονίας. Τόποι καὶ οἱ δύο τῆς μεγάλης Ρωμῃοσύνης, ἁγιασμένοι καὶ ἁγιότοκοι.
        Χαιρετίζουμε λοιπὸν ἀλλὰ καὶ συγχαίρουμε μὲ τὴ διοργάνωση τῆς Ἡμερίδος σας αὐτῆς. Χαιρετίζουμε, γιατὶ ἡ φοιτιῶσα νεολαία τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ σκέπῃ τοῦ πολιούχου τῆς συμπρωτεύουσας ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ γεραροῦ ποιμενάρχου αὐτῆς κ. Ἀνθίμου, ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀξία τῆς σύγχρονης ἁγιότητας. Καὶ συγχαίρουμε, διότι καὶ ἐμεῖς προσωπικῶς, ὁμιλοῦντες στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὰ 18 ἔτη τῆς ἀρχιερατικῆς μας διακονίας, δὲν ἀναπτύξαμε κενὲς θεωρίες καὶ στεγνὰ ἠθικοπλαστικὰ κηρύγματα, ἀλλὰ τὸν βίο καὶ τὴν ἐμπειρία ἁγιότητας συγχρόνων ἁγίων πατέρων καὶ μητέρων.
        Ἕνεκα τοῦ προσωπικοῦ μας πόνου καὶ τῆς ἔμπονης ἀναζήτησης τῆς Ἀλήθειας, μαζὶ μὲ τὶς θεόδεκτες προσευχὲς τῶν γονέων καὶ ἐναρέτων προγόνων μας -ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανοῖς-, προσπερνώντας δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἰδεολογήματα, ὁδηγηθήκαμε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στὴ γνωριμία τῶν συγχρόνων ὁσίων Γερόντων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου, καὶ στοὺς Πνευματικούς μας πατέρες Ἰάκωβον Τσαλίκην, τὸν «μὲ συγχωρεῖτε», καὶ τὸν σήμερον (23ην Μαΐου) μνημονευθέντα καὶ συντόμως ὡς φαίνεται ἑορταζόμενον, Εὐμένιον Σαριδάκη, μαθητὴν Νικηφόρου ὁσίου τοῦ λεπροῦ, ἀξιωθέντες νὰ μαθητεύσουμε ἐν Χριστῷ «παρὰ τοὺς πόδας» τους.
        Ὁλοκληρώσαντες λοιπὸν τὶς σπουδὲς μας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιστρέφοντες στὴν Κύπρο, δὲν ἤμαστε κάτοχοι μόνον πτυχίων κάποιων Σχολῶν τῶν ἑλλαδικῶν Πανεπιστημίων, ἀλλὰ καὶ μέτοχοι τῆς ἁγίας βιοτῆς τῶν ὡς ἄνω συγχρόνων ὁσίων. Ὡς Κύπριοι, εὐγνωμονοῦμε τὴν Ἑλλάδα, ὅπου μᾶς ἀπεκαλύφθη ὅτι «ζῇ Κύριος», «ποιῶν ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια» καὶ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τούτοις χρόνοις, κατὰ τὴ ρήση τοῦ προμνημονευθέντος Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.
        Ἐὰν ὁ σύγχρονος Ἑλληνισμὸς ἔχει νὰ διδάξει κάτι τὴν συγκεχυμένην καὶ παραπαίουσαν Οἰκουμένην, τοῦτο εἶναι ὁ χριστοειδὴς βίος καὶ ἡ ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμψάντων ἐπ᾽ ἐσχάτων ἁγίων.
        Κατὰ τὸν μέγαν ἐν Θεολογίᾳ Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνόν, «Λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος, βίῳ δὲ τίς; Ἢ μὴ διδάσκειν, ἢ διδάσκειν τῷ τρόπῳ» (Ἔπη Ἠθικά, ΛΓ´, PG 37, 929Α). Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων τούτων τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναντίρρητος καὶ ἡ διδασκαλία τους εἶναι ἀκριβῶς συνυφασμένη μὲ τὴν ἁγιότητά τους αὐτή.
        Ὅπως κάποτε μᾶς εἶπε ἕνας ἁπλοῦς ἱερέας τῆς ὀρεινῆς Κύπρου, «οἱ σύγχρονοι ἅγιοι ἔφεραν τὸν Χριστὸ πίσω», ὅταν Τὸν εἶχαν κρύψει οἱ ποικιλώνυμες ἰδεολογίες καὶ οἱ εὐσεβισμοί. Καὶ ἕνας ἄλλος ἐνάρετος κληρικὸς μᾶς εἶπε προσφάτως• «Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ ἀγίου Νεκταρίου μέχρι σήμερα, μᾶς ἔμαθαν τὴν ἐν Χριστῷ ἄσκηση». Καὶ μιὰ Κυπρία Γερόντισσα συμπληρώνει• «Μᾶς ἔμαθαν τὸ ἔλεος» (δηλαδὴ τὸ νὰ ἀποκτήσουμε ἐλεήμονα καρδία). Καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου καὶ Γέροντάς μας, π. Συμεών, συνοψίζει• «Αὐτοί, μᾶς ἔμαθαν πῶς εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀλήθεια, ποὺ μόνον ἕνας ἅγιος μπορεῖ νὰ ἐκφράσει» .
        Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι εἶναι λοιπὸν οἱ συνεχιστὲς τῶν παλαιῶν ἁγίων, ἡ ἔμπρακτη καὶ αὐθεντικὴ ἐπιβεβαίωση τοῦ Εὐαγγελίου στὶς μέρες μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅλοι μας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ λαός, πρέπει νὰ μαθητεύσουμε στὴ θεολογικὴ ἐμπειρία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀκριβὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ στὴν ἀποπροσανατολισμένη καὶ ταλαίπωρη ἐποχή μας. Διαφορετικά, ἂν δὲν τὸ πράξουμε, θὰ παραπαίουμε μεταξὺ ἀκαδημαϊσμοῦ καὶ εὐσεβισμοῦ, παγκοσμιοποίησης καὶ Οἰκουμενισμοῦ, ἐθνικισμοῦ καὶ διεθνισμοῦ.
        Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχουν μέλλον, ἐπειδὴ ἔχουν ἁγίους, ἐπειδὴ γεννοῦν ἀείποτε ἁγίους. Ἡ ἁγιότητα εἶναι ἡ μόνη πρόταση γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος.

        Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης,
        Ἀγαπητοί μας φοιτητές,
Εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας ἡ σημερινή σας Ἡμερίδα νὰ ἐπιτύχει τὸν στόχο της, νὰ εἰσέλθει δηλαδὴ στὸ βάθος τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας. Κι ἀκόμη, ἐπευχόμεθα τὴν καλὴν μαθητείαν σὲ ὅλους.
        Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατὶ δώσατε χρόνο καὶ τὴν εὐκαιρία καὶ σ᾽ ἐμᾶς τοὺς ταπεινοὺς νὰ συμμετάσχουμε μὲ τὸν τρόπο τοῦτο στὴν εὐλογημένη σας Ἡμερίδα.

        Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
        ῾Ο Μόρφου Νεόφυτος
        Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου, τῇ 5ῃ Μαΐου 2016.
2 σχόλια:

 1. Το να μην ξερουν οι φοιτητές τι ρόλο παίζει ένας μητροπολίτης, και απλά να άκουσαν ένα κηρυγμα του απο το διαδίκτυο κ να τους άρεσε, είναι λογικό

  το να μην ξέρει όμως ένα ορθόδοξο ιστολόγιο, που υποτίθεται υπεύθυνα καταυθύνει
  είναι σοβαρό

  κάντε τον κόπο να ρωτήσετε σε κύπριους αδερφούς τι ρόλο έπαιξε ο Μόρφου στην εκλογή αρχιεπισκόπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξαναγράφω το σχόλιο επειδή έγινε ένα ορθογραφικό λάθος κ μια πιθανή παρερμηνεία:

  Το να μην γνωρίζουν οι φοιτητές τι ρόλο παίζει ένας μητροπολίτης, και απλά να άκουσαν ένα κήρυγμα του από το διαδίκτυο κ να τους άρεσε, είναι λογικό

  το να μην ξέρει όμως ένα ορθόδοξο ιστολόγιο, που υποτίθεται υπεύθυνα κατευθύνει
  είναι σοβαρό

  κάντε τον κόπο να ρωτήσετε σε κύπριους αδερφούς τι ρόλο έπαιξε ο Μόρφου στην εκλογή του αρχιεπισκόπου Κύπρου.

  Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και δείτε τι έγραφε για το Κοράνι, σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν και εσκεμμένα παρέμειναν πολύ καιρό στην επίσημη ιστοσελίδα της μητρόπολης του.

  Τώρα ανακάλυψε και προφητείες Αγίων γερόντων που τάχα του τις είπαν στον ίδιο, τώρα τις θυμήθηκε, τόσα χρόνια κεκοιμημένοι, δεν τις αποκάλυπτε ..
  μάλλον αξιοποιεί την παροιμία: "κοντά στον βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα".

  Αναζητείστε παρακαλώ τις δηλώσεις του για το σχέδιο Ανάν, τους τουρκοκύπριους, το Κοράνι, τις (αποκρυφιστικές) ανατολικές θεραπείες ασθενειών κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε το σχόλιό σας